• <Xem thêm trên Intel.com

Nạn đói

Famine

famine

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Học sinh cố gắng hiểu được nguyên nhân và đề xuất những thay đổi trong tương lai bằng cách tham gia vào hoạt động học theo dự án. Các em làm việc cùng Trung Tâm Cứu Đói Quốc Tế nhằm nhận biết những cách thức để chỉ ra nhu cầu cứu  trợ hiện nay cũng như đưa ra những đề xuất để giảm thiểu nạn đói trên thế giới. Học sinh bắt đầu vai trò của mình trong những nhóm cụ thể và nhận biết vai trò nào có thể đóng góp cho sự hiểu biết về nạn đói. Các em thực hiện điều này bằng cách tạo ra một ấn phẩm về vai trò và những đóng góp cho việc nắm bắt và giải quyết vấn đề về nạn đói. Phần trình bày của mỗi nhóm bao gồm một danh sách cách thức chỉ ra nhu cầu viện trợ hiện nay cũng như những đề xuất để giảm thiểu nạn đói trên thế giới. Những đề xuất được biên soạn bởi giáo viên và những thông tin trong ấn phẩm và bài trình bày được kết hợp vào trang Web của lớp là kết quả của dự án.

Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Tôi có phải là người trông em không, vậy, em tôi là ai?
 • Unit Questions: Các câu hỏi bài học
  Có thể ngăn chặn được nạn đói  không?
  Hoa Kỳ có vai trò gì trong việc ngăn chặn và viện trợ cho nạn đói? Những quan điểm chuyên môn khác nhau ảnh hưởng lên những đề xuất ngăn chặn và viện trợ như thế nào?
 • Content Questions: Các câu hỏi nội dung
  Nạn đói là gì?
  Điều gì gây nên nạn đói?
  Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang làm gì để loại trừ nạn đói?
  Nạn đói ở quốc gia này ảnh hưởng lên nguồn lương thực của quốc gia khác như thế nào?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Xem cách đánh giá lấy học sinh làm trung tâm khác nhau được sử dụng như thế nào trong hồ sơ bài dạy nạn đói. Các cách đánh giá này giúp học sinh và giáo viên đạt được mục đích, giám sát quá trình của học sinh, cung cấp phản hồi, đánh giá tư duy, các quá trình, các bài trình bày và sản phẩm cũng như trau dồi việc học trong suốt chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Giới thiệu bài học

Yêu cầu học sinh đọc bài báo “Nạn đói là gì?” tiếng Anh*. Yêu cầu các em suy nghĩ về những câu hỏi sau trong khi đọc và ghi chú đáp án để chuẩn bị thảo luận:

 • Nạn đói là gì?
 • Điều gì gây nên nạn đói?
 • Nạn đói có thể được ngăn chặn không?
 • Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang làm gì để loài trừ nạn đói?
 • Hoa Kỳ có vai trò gì trong việc ngăn chặn và viện trợ cho nạn đói?
 • Nạn đói ở quốc gia này ảnh hưởng lên nguồn lương thực của quốc gia khác như thế nào?
 • Nạn đói tác động những gì lên bản thân tôi?

Thảo luận ngắn gọn về cách thức một số nạn đói được gây ra bởi thời tiết và một số khác gây ra bởi chiến tranh, sự suy thoái kinh tế, trình độ yếu kém của chính phủ hay  sự vô nhân đạo như thế nào. Nạn đói không hề kén chọn. Chỉ trong thế kỷ 20, nạn đói đã gieo rắc qua Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều lãnh thổ khác nhau trên châu Phi, Nga và Bắc Triều Tiên. Điều đó không có nghĩa là vấn đề về nạn đói không thể không khắc phục được. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mặc dù đói kém, thế giới vẫn sản xuất ra đủ lương thực để nuôi sống mọi người. Việc sử dụng sức mạnh công nghệ máy tính đem lại một niềm hy vọng. Trong suốt quá trình thảo luận, hãy để học sinh biết rằng các em sẽ học và tìm hiểu về cách thức kết nối thế giới, tạo  phản hồi và ảnh hưởng lên sự thay đổi thực sự thông qua các nỗ lực của các em.

Sau khi học sinh đọc bài báo và tổ chức một cuộc thảo luận nhỏ, đưa ra câu hỏi khái quát, Tôi có phải là một người trông  em không, vậy, em tôi là ai? cho cuộc thảo luận theo phong cách Socrat.

Sắp xếp học sinh theo nhóm nhỏ và yêu cầu các em nêu ra 5 câu hỏi cần được trả lời trước một cá nhân, tổ chức hay quốc gia cam kết viện trợ nguồn lực cho những người cần giúp đỡ (ví dụ, Nhu cầu lớn như thế nào? Làm thế nào để các kỹ năng và nguồn tài nguyên của chúng ta thỏa mãn nhu cầu?) Phát những bản danh sách câu hỏi quanh lớp. Hãy yêu cầu học sinh đọc những câu hỏi của những nhóm khác, và sau đó trở lại nhóm và thảo luận. Đi quanh phòng khi nhóm thảo luận, ghi chú những thông tin nhỏ nhặt. Tham khảo bản ghi chú nhằm giúp những học sinh cần thêm giải thích và chỉ dẫn đồng thời đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Giới thiệu bài học bằng một bài trình bày có bao gồm những thông tin giới thiệu về Trung Tâm Cứu Đói Quốc Tế và nạn đói. Sắp xếp học sinh vào những nhóm nhỏ từ 4 đến 5 em, phát Thư của Liên Hợp Quốc (doc), và mô tả những tình huống sau đây:

Nhóm của các em đã được yêu cầu làm việc với Trung Tâm Cứu Đói Quốc Tế nhằm nhận biết những cách thức xác định nhu cầu cứu trợ hiện nay cũng như những đề xuất để giảm thiểu nạn đói trên thế giới.

Yêu cầu các nhóm phân công mỗi người trong nhóm thực hiện những vai trò sau đây:

 • Kỹ sư nông nghiệp
 • Nhà nghiên cứu nông nghiệp
 • Nhà kinh tế học và quy hoạch cộng đồng
 • Nhà chính trị
 • Chuyên gia nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
 • Nhà nhân loại học xã hội

Ấn phẩm

Đưa học sinh vào những nhóm nhỏ dựa trên vai trò mà các em sẽ thể hiện trong dự án, vì vậy tất cả học sinh có cùng vai trò được sắp xếp vào một nhóm. Giao cho các em bản tiêu chí tự định hướng (doc) nhằm giúp các em lên kế hoạch, giám sát và tìm hiểu từ những trải nghiệm của dự án này.

Thông báo cho học sinh là ấn phẩm cần phải trả lời được câu hỏi, Những quan điểm chuyên môn khác nhau ảnh hưởng đến những đề xuất ngăn chặn và viện trợ như thế nào?

Chia sẻ Mẫu ấn phẩm của một nhà nhân loại học (doc) và xem lại Phiếu đánh giá ấn phẩm (doc).

Cho các em 2 đến 3 ngày để hoàn thành phần này của dự án, lập kế hoạch thời gian tổ chức thảo luận nhóm để cung cấp phản hồi thường xuyên trong quá trình thực hiện. Chia sẻ với các em Webliograpy: Tôi có phải là người trông em không? (doc) nhằm giúp các em bắt đầu quá trình nghiên cứu.

Sau khi ấn phẩm đã hoàn thành, hãy yêu cầu học sinh trở về lại nhóm cũ và chia sẻ sản phẩm của mình. Xem lại các ấn phẩm sử dụng phiếu đánh giá ấn phẩm (doc) và cung cấp phản hồi trước khi bước vào hoạt động tiếp theo.

Bài trình bày

Yêu cầu học sinh trở về lại nhóm cũ (Trong nhóm này mỗi học sinh đóng vai trò khác nhau). Giải thích cho các em biết mỗi nhóm sẽ chọn ra một quốc gia hay vùng lãnh thổ hiện đang trải qua nạn đói và nghiên cứu vấn đề và đưa ra giải pháp cho vấn đề. Giải pháp sẽ được trình bày tại “Hội Nghị Quốc Gia”.

Cho học sinh xem bài trình bày mẫu về nạn đói ở Somali (ppt) và xem lại phiếu đánh giá bài trình bày (doc), làm sáng tỏ và chỉnh sửa nếu cần. Yêu cầu học sinh xem lại vai trò của mình và thảo luận những câu hỏi sau đây:

 • Tất cả các vai trò sẽ phải chia sẻ những trách nhiệm gì?
 • Mỗi vai trò có những trách nhiệm riêng nào?

Sau khi học sinh có cơ hội trau chuốt bài trình bày, hãy yêu cầu các đội nêu ý kiến phản hồi về bài trình bày nháp sử dụng phiếu đánh giá bài trình bày (doc) làm hướng dẫn.

Khi bài trình bày cuối cùng hoàn thành, để tổng kết, hãy mời phụ huynh, cán bộ công nhân viên trong trường, và các thành viên khác trong cộng đồng tham gia vào “Hội Nghị Quốc Gia”. Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy tổ chức một hội nghị trong phòng vi tính nơi nhiều học sinh có thể trình diễn bài trình bày cùng lúc. Khi các khách mời đi quanh để xem các trang trình diễn, học sinh có thể trả lời các câu hỏi và được ghi nhận thành quả.

Hoạt động tổng kết/wiki

Nhằm tổng kết việc học tập, chia học sinh thành 4 nhóm mới, thành viên trong mỗi nhóm lấy từ các nhóm trình bày khác nhau. Phân công cho mỗi nhóm nhiệm vụ tạo nên một hay nhiều trang web đề cập đến một trong những chủ đề sau đây:

 • Phần giới thiệu mô tả lớp học và dự án, bao gồm thông tin và định nghĩa chung về nạn đói và cơ sở của việc cung cấp viện trợ cho các nước đang trải qua nạn đói.
 • Số liệu thực tế chính về mỗi quốc gia được nghiên cứu trong bài trình bày cùng với những đề xuất ưu tiên có liên quan.
 • Bài khảo sát thu thập thông tin từ du khách về cảm tưởng về nạn đói, trách nhiệm của Hoa Kỳ và tác dụng của trang web, trả lời tối thiểu được câu hỏi bài học, Hoa Kỳ có vai trò gì trong việc ngăn chặn và viện trợ cho nạn đói?
 • Bộ sưu tập trang web và ấn phẩm về nạn đói có chú thích và một danh sách các tổ chức được đề xuất tham gia cứu đói  với những hướng dẫn hành động
 • Thảo luận câu hỏi bài học, Hoa Kỳ có vai trò gì trong việc ngăn chặn và viện trợ cho nạn đói?

Cho học sinh xem mẫu Tiếng Anh* và thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của mỗi trang nhỏ và cả trang. Giúp cho học sinh tạo được bản phác thảo phiếu tự đánh giá theo 4 mức độ thành thạo. Các đặc điểm được xem xét khi xây dựng phiếu tự đánh giá bao gồm:

 • Nội dung
 • Bài viết
 • Thiết kế đồ họa
 • Lập bố cục
 • Các liên kết
 • Điều hướng
 • Nguồn

Yêu cầu học sinh sử dụng bản tiêu chí trang wiki wiki rubric làm hướng dẫn khi thiết kế wiki. Xem mẫu ví dụ về Phiếu tự đánh giá wiki (doc).

Trong họat động cuối cùng, yêu cầu học sinh viết một bài luận tại lớp kết hợp chặt chẽ với những thông tin cụ thể từ bài thuyết trình của chính mình và của các bạn cùng lớp để trả lời câu hỏi khái quát, Tôi có phải là một người trông em không, vậy, em tôi là ai?

Các kỹ năng cần có / Prerequisite Skills

 • Hiểu được hoàn cảnh lịch sử và ý nghĩa của nạn đói, bao gồm kiến thức địa lý cơ bản về các vùng bị ảnh hưởng bởi  hạn hán
 • Thành thạo trong việc tra cứu Internet và các phương pháp phục hồi
 • Kinh nghiệm về soạn thảo văn bản và phần mềm phát hành cơ bản

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm

 • Lặp lại hướng dẫn bằng miệng và hoặc bằng cách viết ra
 • Kiểm tra mức độ nắm bài
 • Cho thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được phân công
 • Cho phép sự hỗ trợ của công nghệ theo Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP)

Học sinh năng khiếu

 • Phân công nhiệm vụ mở
 • Nhấn mạnh các kỹ năng học tập theo nhóm cũng như kỹ năng phát triển .
 • Tập trung vào các kỹ năng giải quyết vấn đề và các khía cạnh sáng tạo.
 • Tập trung vào lập luận quy nạp và suy diễn.

Học sinh đang học Tiếng Anh

 • Cho phép sử dụng một số nguồn tài nguyên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh.
 • Cung cấp các nguồn tài nguyên gợi ý phù hợp với trình độ đọc bài.
 • Cho phép học sinh làm việc với các học sinh song ngữ khác.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Scott Gullett tham gia chương trình dạy học của Intel®, và kết quả đạt được là ý tưởng về dự án này. Một nhóm giáo viên đã mở rộng dự án này với kết quả là Hồ sơ bài dạy bạn thấy ở trên.

Nạn đói

Tóm lược (At a Glance)

Cấp học: 9-12

Môn học: Kinh tế học, Khoa học đời sống và trái đất

Đề tài: Nạn đói trên thế giới, nông nghiệp, kinh tế, chính trị.

Kỹ năng tư duy bậc cao: Tư duy tổng hợp, tư duy nhân quả, tư duy hệ thống.

Trọng tâm học tập: Tác động của con người, nạn đói trên toàn cầu

Thời gian cần thiết: 6 tuần (thời gian hoàn thành phụ thuộc vào nhịp độ nghiên cứu và khả năng làm việc cùng nhau của học sinh)