• <Xem thêm trên Intel.com

Thang kỹ năng tư duy

Thang kỹ năng tư duy

Nhìn nhận về tư duy

Trong nhiều năm qua, các nhà giáo dục đã nghiên cứu về sự phát triển của một khung mẫu đơn giản và thực tế nhằm giúp giáo viên dạy học sinh cách thức tư duy hiệu quả và có hệ thống hơn. Kết quả là một dãy thuật ngữ khó hiểu, thường bị trùng lặp và được định nghĩa khác nhau bởi những tác giả khác nhau. Mục tiêu của phần này là nhằm làm rõ những gì đã được nghiên cứu về kỹ năng tư duy.

Thang phân loại tư duy của Bloom >
Đã từ lâu, công cụ phổ biến nhất để mô tả tư duy là thang phân loại tư duy của Bloom. Đó là một danh sách sáu kỹ năng tư duy được sắp xếp từ mức độ cơ bản nhất đến mức độ cao cấp nhất. Những mô tả này được sử dụng để giúp giáo viên và học sinh tập trung vào kỹ năng tư duy bậc cao. Bloom liệt kê những kỹ năng theo cấp bậc: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Thang phân loại tư duy của Marzano >
Nhằm giải quyết những hạn chế  trong thang phân loại tư duy của Bloom, Robert Marzano đã xây dựng Thang phân loại tư duy mới theo mục tiêu giáo dục. Thang  này bao gồm bốn hệ thống: bản thân, siêu nhận thức, nhận thức, và kiến thức kết hợp cùng nhau tạo ra việc học tập. Nhìn chung, những thông tin trong phần Các kỹ năng tư duy được tổng hợp lại từ quá trình làm việc của ông.

Phong cách học tập >
Nghiên cứu cho thấy sau khi học sinh được làm quen với một khái niệm mới theo đúng phong cách học tập của mình thì các em cũng có thể điều chỉnh theo những phong cách học tập khác nhau. Việc chú ý đến phong cách học tập cũng có tác dụng làm tăng thêm động lực và chất lượng học tập của học sinh. Một vài khung mẫu đã được đề xuất nhằm mô tả các cách học khác nhau của học sinh. Khung mẫu thường được sử dụng phổ biến nhất chia người học thành các nhóm: học bằng thị giác, học bằng thính giác và học bằng vận động. Công trình của Howard Gardner về trí thông minh đa dạng đã đánh trúng tâm lý của các nhà giáo dục khi ông nhận thấy rằng có tám hình thức học tập khác nhau mà học sinh có thể được xác định là “thông minh”: Ngôn ngữ, toán logic, không gian, vận động, âm nhạc, tương tác, nội tâm, và tự nhiên.


Tài liệu tham khảo
Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). Phân loại tư duy học, dạy và đánh giá. New York: Longman.

Bloom, B.S., (Ed.) (1956). Phân loại tư duy theo mục tiêu giáo dục: Sự phân loại những mục đích giáo dục: Quyển 1, lĩnh vực nhận thức. New York: Longmans.

Gardner, H. (1993). Trí thông minh đa dạng: Đưa lý thuyết vào thực hành. New York: Harper Collins.

Marzano, R. J. (2000). Thiết kế thang phân loại tư duy mới theo mục tiêu giáo dục. Thousand Oaks, CA: NXB Corwin.

Mô hình Tư duy

Tìm hiểu về các khung tư duy khác nhau phục vụ cho việc dạy kỹ năng tư duy.

Thang phân loại tư duy của Bloom
Thang phân loại tư duy của Marzano
Phong cách học tập