• <Xem thêm trên Intel.com

Kỹ năng tư duy

Kỹ năng tư duy

Hãy tưởng tượng một lớp học mà trong đó. . .

Một học sinh lớp một nói: “Con cũng nghĩ như vậy. Cậu bé trong cuốn sách đã nghĩ rằng ăn trộm chó là điều tốt. Con sẽ rất buồn nếu con chó của mình bị người ta bắt mất. Con tin rằng người chủ của con chó cũng sẽ buồn lắm, nhưng chúng ta không biết được bởi cuốn sách không nói gì về điều đó”.

Một học sinh lớp sáu lập luận: “Em đã từng đồng ý với cô rằng không nên cho phép những người nhập cư bất hợp pháp vào sống ở nước ta; nhưng em đã đọc một bài viết trên báo hôm nay, và bây giờ em không còn chắc lắm”.

Một học sinh lớp mười phân vân: “Em không nghĩ rằng trang web này đáng tin cậy cho lắm. Em đã không tìm thấy bất cứ thông tin gì về ngôi trường được cho là nơi tác giả nhận bằng y khoa.”

Học sinh trong các lớp học chú trọng tư duy luôn tìm kiếm sự thật và có những kỹ năng cần thiết để tìm ra sự thật. Giáo viên trong các lớp học này am tường những thông tin và quá trình có thể giúp học sinh của mình phát triển thành những người có khả năng tư duy tốt.

Khung tư duy >
Những nhà sư phạm như Howard Gardner, Bẹnamin Bloom, và Robert Marzano đã đưa ra những cách thức khác nhau trong việc mô tả các yếu tố cấu thành tư duy. Hãy đọc kỹ để hiểu hơn về cách thức những khung này mô tả tư duy theo những cách khác nhau với những mục đích khác nhau. 

Kỹ năng tư duy bậc cao >
Nhằm phát triển khả năng nắm vững nội dung một cách sâu sắc hơn và sống tốt hơn, học sinh cần vận dụng thành thạo các mức độ tư duy bậc cao hơn như phân tích, sử dụng kiến thức và siêu nhận thức. Hãy tìm hiểu thêm về những loại tư duy phức tạp này và cơ chế hoạt động của chúng trong các lớp học  tiểu học và trung học. 

Niềm tin và thái độ >
Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh những kỹ năng tư duy, nhưng không thể bắt các em suy nghĩ. Các nhà tâm lý học Arthur Costa, Bena Kallick, Shari Tishman, và Ellen Langer đã nghiên cứu cách thức cảm xúc ảnh hưởng đến tư duy của của con người như thế nào. Hãy đọc để biết thêm về mối quan hệ giữa thái độ và tư duy.

Dạy về tư duy >
Nhằm phát triển các kỹ năng và chiến thuật cụ thể cho việc tư duy sâu sắc và cẩn trọng, học sinh phải tham gia vào các dự án đòi hỏi khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề. Hãy tìm hiểu xem môi trường lớp học nào và hoạt động giảng dạy nào có tác dụng nhất trong việc giúp học sinh phát triển những thói quen tư duy tốt.

Kỹ năng tư duy