• <Xem thêm trên Intel.com

Khai thác Kiến thức sẵn có

Prior Knowledge

Khai thác kiến thức sẵn có là gì?

Kiến thức mới có thể làm học sinh choáng ngợp. Nhưng có một số từ vựng, ý tưởng và khái niệm mới lại có vẻ dễ hiểu đối với các em, hoặc có thể các em đã biết chúng. Giáo viên có thể sử dụng những gì học sinh đã biết để giúp các em làm quen với kiến thức mới. Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể thúc đẩy việc tiếp thu của học sinh bằng cách khai thác những thái độ, trải nghiệm và kiến thức sẵn có của các em, cũng như kết nối những gì đang dạy với những gì các em đã biết từ trước.

Giáo viên cũng có thể tận dụng kiến thức sẵn có của học sinh để làm cho việc giảng dạy của mình đạt hiệu quả cao hơn. Nhiều nhà nghiên cứu (Peshikin, 1992, Protheroe & Barsdate, 1992; và Lee, 1992) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa nền tảng văn hóa của học sinh vào chương trình giảng dạy. Vì thế giới luôn thay đổi nên học sinh phải học cách hiểu và đánh giá đúng những trải nghiệm và đóng góp của những người xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Một nền giáo dục có tính đến yếu tố văn hóa là nền giáo dục trong đó có sự kết hợp giữa  chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, và kiểm tra đánh giá với các yếu tố như kinh nghiệm, ngôn ngữ và văn hóa của học sinh, hay nói một cách khác, với những kiến thức sẵn có của học sinh.

Ngoài ra, chiến thuật giảng dạy này làm nên điểm khởi đầu đúng đắn cho việc giảng dạy và rất nhiều các hoạt động giảng dạy. Nhà tâm lý giáo dục David Ausubel đã nói: “Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc tiếp thu của người học là những hiểu biết sẵn có của họ”.

Vận dụng vào lớp học của bạn

Các bài tập đòi hỏi kiến thức sẵn có của học sinh có thể được sử dụng ở mọi cấp học, mọi chủ đề và mọi môn học. Kiến thức sẵn có là điểm khởi đầu đúng đắn cho việc giảng dạy bởi vì nó làm nền tảng cho kiến thức mới, hỗ trợ sự tiếp thu và làm cho kiến thức mới trở nên có ý nghĩa (Kujawa và Huske, 1995).

Sử dụng kiến thức sẵn có của học sinh là một cách hiệu quả để bắt đầu một bài học mới, và thậm chí còn cho hiệu quả cao hơn trong việc thu hút học sinh ngay từ đầu bài học mới. Việc nhắc lại kiến thức này trong suốt bài học sẽ khiến học sinh học tập dễ dàng và làm cho tài liệu học tập trở nên phù hợp.

Các ví dụ trong chương trình giảng dạy

Ngoài những việc đơn giản như đọc to một câu hỏi đến việc ghi chép lại những kiến thức sẵn có của học sinh để làm tư liệu, giáo viên có thể sử dụng vô số những hoạt động khác. Các ví dụ sau có thể được dùng trong suốt chương trình học và ở bất cứ cấp lớp nào.

Hoạt động viết
Các hoạt động này khích lệ học sinh viết và thể hiện những gì đã biết về nội dung mới. Những hoạt động này bao gồm: ghi nhanh, sổ ghi chép và nhật ký học tập.

Biểu đồ K-W-L
Một kỹ thuật giảng dạy dùng để kích hoạt kiến thức sẵn có của học sinh, đặt ra mục tiêu và ghi lại những kiến thức mới thu được từ bài học.

Các hoạt động tư duy
Các hoạt động này kích thích tư duy của học sinh thông qua việc tạo cơ hội để các em dự đoán, lập danh sách và sắp xếp các ý tưởng, và thực hiện các phép loại suy dựa trên kiến thức sẵn có của mình.

Thảo luận
Thảo luận giữa giáo viên với học sinh và thảo luận cả lớp là những cách tuyệt với nhằm kích hoạt kiến thức sẵn có của học sinh bằng cách tạo cơ hội để các em chia sẻ ý tưởng và thảo luận quan điểm.

Tài liệu tham khảo

Kujawa, S., & Huske, L. (1995). Hướng dẫn về Dự án Giảng dạy và Đọc Chiến lược (bản sửa đổi). Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory.

Lee, C. D. (1992, tháng Hai). Khả năng đọc viết, sự đa dạng văn hóa và việc giảng dạy. Education and Urban Society, 24(2), 279-291.

Peshkin, A. (1992). Quan hệ giữa văn hóa và chương trình học: Những điểm tương đồng (The relationship between culture and curriculum: A many fitting thing). In P.W. Jackson (Ed.), Handbook on research on curriculum, (pp. 248-267). New York: Macmillan.

Protheroe, N. J., & Barsdate, K. J. (1992, March). Nhạy cảm Văn hóa trong Giảng dạy (Culturally Sensitive Instruction). Streamlined Seminar, 10(4), 1-4.

 

Kỹ thuật khai thác kiến thức tiềm tang