• <Xem thêm trên Intel.com

Lập Dự án

Lập Dự án

Dạy học theo dự án đòi hỏi có sự chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo

Để dạy tốt và bảo đảm học sinh tham gia tích cực vào quá trình học, giáo viên cần lên kế hoạch và chuẩn bị bài hiệu quả. Nếu như mục tiêu là nhằm giúp học sinh đạt được trình độ cao, cho dù giáo viên dạy theo phương pháp nào đi chăng nữa cũng cần phải có kế hoạch và sự chuẩn bị thích hợp. Dạy học theo dự án cũng không nằm ngoại lệ.

Để thành công giáo viên phải phác họa các dự án cụ thể trong đầu. Nếu không bám sát vào mục tiêu dạy học, mục đích của dự án sẽ mơ hồ và kết quả học tập mong đợi từ phía học sinh có thể bị hiểu sai lệch. Khi thiết kế dự án, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng việc lập kế hoạch hành động sẽ giúp cho học sinh nhận diện được mục tiêu học tập dự kiến. Bằng việc điểm lại mục đích, mục tiêu và chuẩn của chương trình, giáo viên sẽ lựa chọn các bài học ưu tiên trong chương trình.

Về cơ bản, khâu lập kế hoạch dự án bao gồm các bước sau:

1.    Xác định mục tiêu học tập cụ thể bằng cách sử dụng các chuẩn nội dung và những kỹ năng tư duy bậc cao mong muốn đạt được.

2.    Thiết lập Bộ câu hỏi khung.

3.    Lập kế hoạch đánh giá.

4.    Thiết kế các hoạt động.

Tiến trình 4 bước thực hiện đơn giản này có thể khiến các thầy cô nhầm lẫn nhưng thiết kế dự án không phải là đường thẳng mà là một vòng xoáy trôn ốc để đảm bảo đi đúng hướng. Bộ câu hỏi khung và  phương pháp dự án nên được thực hiện cùng nhau nhằm hỗ trợ cho việc đạt mục đích dạy học và những chuẩn trọng tâm của bài học. Trong suốt bài học, nên tạo nhiều cơ hội để đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Những quan niệm sai lệch về cách tiếp cận dự án

Khi nghe thấy cụm từ “dạy học theo dự án”, người ta sẽ nghĩ đến nhiều khái niệm và định nghĩa khác nhau. Điều này có thể sẽ gây ra việc hiểu sai lệch dưới đây:

Dạy học theo dự án dài và khó giữ được trọng tâm.

Dự án bao gồm các hoạt động thực hành và tư duy với độ phức tạp và độ dài khác nhau. Các hoạt động có thể chi tiết và phức tạp như một dự án phục vụ cho việc dạy học về ô nhiễm hay có thể đơn giản như một cuộc thảo luận trong lớp. Một dự án sẽ được hình thành khi nó lên được kế hoạch cẩn thận, điều chỉnh theo các chuẩn và định hướng dạy học, xác định rõ những kỳ vọng đối với học sinh.

Dạy học theo dự án có nghĩa là thay đổi hoàn toàn phương pháp giảng dạy.

Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học trong nhiều phương pháp dạy học. Nó không thích hợp cho việc dạy tất cả các kỹ năng và kiến thức. Phương pháp này kết hợp và hình thành từ nhiều chiến lược dạy và phong cách học khác nhau, tạo nên một phương pháp dạy học hiện nay nhằm làm tăng thêm kinh nghiệm học tập và sử dụng thời gian hiệu quả. Trọng tâm của giáo viên vẫn không thay đổi. Mục đích vẫn là dạy cho học sinh những điều cần biết và cần phải làm. Dạy học theo dự án đơn giản là cung cấp một phương pháp mới để đạt được mục đích đó.

Dạy học theo dự án có nghĩa là có thêm nhiều việc phải làm.

Đối với một số giáo viên, việc chuyển sang PP dạy học theo dự án có thể không quá thách thức, nhưng đối với nhiều giáo viên khác thì ý tưởng này có thể làm họ choáng ngợp. Nếu như thầy cô còn cảm thấy bỡ ngỡ với dự án, cách tốt nhất là bắt đầu từ từ và đi dần lên từ những gì thành công. Việc bắt đầu dần dần có nghĩa là chỉ dùng đến một hoặc hai phương pháp dạy học cùng lúc, đồng thời thiết kế hoàn chỉnh dự án và thực hiện bài học theo dự án. Bắt đầu từ từ có thể là sự kết hợp của:

  • Các chuyên gia trong cộng đồng
  • Kịch bản dự án
  • Một phiếu tự đánh giá chung của học sinh
  • Chiến lược phân nhóm hợp tác

Từng bước một, chúng ta sẽ thấy được lợi ích của dạy học theo dự án và việc chuyển sang PP dự án sẽ được phát triển theo thời gian, mở ra nhiều ý tưởng lớn hơn, những thiết kế tốt hơn.

Lập Dự án

Hướng dẫn lập kế hoạch dự án

Sử dụng những nguồn lập kế hoạch dự án để phát triển dự án.

Lập kế hoạch một dự án (doc) >

Đánh giá dự án >

Phiếu tự đánh giá dự án (doc) >

Bản kiểm mục dự án (doc) >

Ý tưởng dự án >

Lập kế hoạch đánh giá các nguồn tài nguyên:

Các tài nguyên đánh giá dự án cung cấp những thông tin chi tiết về lợi ích của đánh giá dựa trên việc lấy học sinh làm trung tâm cũng như làm thế nào sử dụng các kỹ thuật đánh giá khác trong lớp học. Xem ví dụ về việc lên kế hoạch đánh giá của giáo viên thông qua các dự án khác nhau.

Xem chi tiết >