• <Xem thêm trên Intel.com

Tạo Đánh giá

Tạo Đánh giá

Tạo một phiếu đánh giá mới

Ở bài học trước, cô Sohn đã tạo một phiếu tự đánh giá để giúp học sinh tự đánh giá sự hợp tác trong nhiệm vụ sử dụng một wiki. Cô muốn lưu phiếu đánh giá này vào trong Thư viện Cá nhân để có thể đưa thêm các tiêu điểm vào phiếu này từ  những phiếu đánh giá khác trong Thư viện Đánh giá. Để làm được việc này, cô tạo ra một phiếu đánh giá mới bằng cách nhắp vào biểu tượng icon"Tạo phiếu đánh giá” ở khung bên phải trong “Khu làm việc của giáo viên” trên màn hình.

Xem minh hoạ này >

Tạo Đánh giá

 

Tạo Đánh giá

Cô Sohn đánh nội dung vào phiếu đánh giá mới, sau đó thêm vào các hàng và cột và  kéo các hàng cột để có thể sắp xếp chúng theo một thứ tự khác. Cô có thể sử dụng công cụ tìm kiếm nhanh để sao chép các tiêu điểm từ các phiếu đánh giá khác trong Thư viện để đưa vào phiếu đánh giá cô đang thiết kế. 

Tạo Đánh giá