• <Xem thêm trên Intel.com

Xem qua các Đánh giá

Xem qua các Đánh giá

Duyệt Thư viện Đánh giá

Sau khi cô Sohn đăng nhập vào “Khu làm việc của giáo viên” bằng tên và mật khẩu của mình, cô mở nhanh Thư viện Đánh giá để xem có tư liệu cô đang cần tìm không.

Cô nhắp chuột vào biểu tượng hình dấu cộng (+) ở trước mỗi hạng mục trong Thư viện Đánh giá để tìm các mục nhỏ hơn trong đó. Khi cô nhắp chuột vào một mục nhỏ, những tiêu đề của tất cả các phiếu đánh giá trong đó xuất hiện, đồng thời có phần mô tả ngắn gọn về phiếu đánh giá đó ở trong khung bên tay phải. Khi cô chọn một phiếu đánh giá cụ thể thì phần mô tả chi tiết của nó xuất hiện trong khung bên phải.

Xem minh hoạ này >

Xem qua các Đánh giá