• <Xem thêm trên Intel.com

Kiểm tra Mức độ hiểu

Kiểm tra Mức độ hiểu và Khuyến khích Siêu nhận thức

Kiểm tra mức độ hiểu và khuyến khích siêu nhận thức\

Siêu nhận thức hay “tư duy về tư duy” nói đến các quá trình hoạt động của trí óc để kiểm soát và điều tiết cách suy nghĩ của con người. Siêu nhận thức là yếu tố đặc biệt quan trọng khi làm việc dự án, bởi vì học sinh phải đưa ra quyết định về việc sẽ sử dụng những chiến lược nào và sử dụng những chiến lược đó ra sao. Nghiên cứu của Marzano (1998) dựa trên  4000 sự can thiệp khác nhau trong dạy học chỉ ra rằng những phương pháp hiệu quả nhất để nâng cao việc học của học sinh là những phương pháp tập trung vào việc học sinh suy nghĩ như thế nào về chính quá trình tư duy của các em và học sinh cảm nhận ra sao về vai trò người học của mình.

Bảng sau đây bao gồm một cái nhìn tổng quan về phương pháp, mục đích và công cụ dùng để kiểm tra mức độ hiểu và khích lệ siêu nhận thức. Những phương pháp này giúp giáo viên kiểm tra mức độ hiểu trong khi học sinh đang suy nghĩ về việc học tập của các em. Một phương pháp có thể đựợc dùng cho cả hai mục đích nhưng giáo viên phải nói rõ khi giúp học sinh suy nghĩ về việc các em học gì và học như thế nào thông qua các câu hỏi và gợi ý. Các đường link cung cấp thêm thông tin chi tiết và các ví dụ cụ thể.

Phương pháp đánh giá Mục đích Khi sử dụng Công cụ
Sổ ghi chép Sổ ghi chép là những phản ảnh về việc học và những hồi đáp  với những gợi ý ở dạng viết. Ngoaì những phản hồi, các gợi ý giúp thể hiện rõ các kỹ năng tư duy cụ thể ở những phần quan trọng của dự án. Sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án, tại các thời điểm quan trọng và vào giai đoạn cuối của dự án
Nhật ký ảnh và phim Nhật ký này thu lại các tài liệu hình ảnh về tiến độ, phản ứng và phản hồi của học sinh hoặc để thể hiện sự phát triển kỹ năng. Sử dụng trong quá trình thực hiện dự án nhưng có thể lồng vào sản phẩm hoặc trình bày cuối cùng.
  • Dàn ý về chuỗi hình ảnh và chủ đề
  • Sắp xếp lịch trình cảnh quay video
Phỏng vấn và quan sát dựa trên kế họach đã chuẩn bị  Các cuộc phỏng vấn miệng chinh thức được lên lịch với các thành viên trong nhóm để thăm dò sự hiểu bài của học sinh. Thể thức câu hỏi phỏng vấn yêu cầu học sinh giải thích và đưa ra lý do về cách hiểu vấn đề. Các quan sát cũng được tiến hành tương tự nhưng dùng cho việc đánh giá kỹ năng , tiến trình  và sự thể hiện năng lực, và cũng có thể được thực hiện bởi học sinh. Sử dụng trong suốt quá trình làm dự án.
Đặt câu hỏi không chính thức Việc đặt câu hỏi cho phép học sinh thể hiện quan điểm và suy nghĩ của mình một cách cởi mở, giúp các em có khả năng phản hồi với những yêu cầu giải thích của các bạn khác và để tìm ra các mối liên hệ. Dùng câu hỏi để thử thách, để đánh giá mức hiểu của học sinh và ôn lại bài nếu cần thiết. Sử dụng trong suốt quá trình dự án, thướng là trong khi làm việc nhóm hoặc thảo luận cả lớp.
Bài Kiểm tra viết và kiếm tra nói  Các bài kiểm tra có thể đưa ra được chứng cứ trực tiếp về khả năng tiếp thu kiến thức và hiểu kiến thức của học sinh Dùng ở các giai đoạn quan trọng của dự án và cuối dự án.
  • Bài kiểm tra và các câu trắc nghiệm