• <Xem thêm trên Intel.com

Các kiểu Đánh giá

Các kiểu Đánh giá

Đánh giá bằng nhiều cách khác nhau 

Đánh giá là một hoạt động phổ biến trong lớp học hiện nay. Đánh giá thường diễn ra bằng những hình thức có thể dự đoán được theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, có nhiều cách đánh giá khác nhau để lựa chọn nhằm đáp ứng được nhu cầu dạy học của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh.   

Đánh giá thành phần 
Mặc dù những bài kiểm tra và các kỳ thi sẽ vẫn tồn tại trong nhà trường, nhưng việc học của học sinh có thể được cải thiện tốt hơn khi thông tin của nhiều loại hình đánh giá khác nhau được sử dụng để thông báo việc dạy học, cung cấp thông tin phản hồi và đánh giá các sản phẩm và kỹ năng. Hình thức đánh giá diễn ra trước và trong một đơn vị bài học được gọi là đánh giá thành phần.

Nhiều kỹ thuật trong đánh giá thành phần cung cấp cho giáo viên và học sinh loại thông tin cần thiết để thúc đẩy việc học: 

  1. Kỹ thuật để theo dõi nhu cầu của học sinh, như là xem xét công việc của học sinh, phân tích bảng biểu đồ họa, và động não
  2. Kỹ thuật khuyến khích khả năng tự định hướng như tự đánh giá, phản hồi từ bạn học và làm việc cộng tác trong nhóm
  3. Kỹ thuật theo dõi sự tiến bộ, như là những nhận xét không chính thức, ghi chép, những nhật ký học tập
  4. Những kỹ thuật kiểm tra khả năng lĩnh hội như các tập san, những cuộc phỏng vấn và chất vấn thân mật.

Đánh giá tổng thể 
Trong khi đánh giá thành phần có thể cho học sinh và giáo viên biết được họ đang học và dạy ở mức độ nào trong quá trình thực hiện một dự án học tập thì trong một trường hợp khác, hầu hết các giáo viên phải có báo cáo về kết quả học tập của học sinh vào cuối một bài học hoặc một dự án cụ thể. Học sinh cũng muốn biết và cần biết những công việc các em đã làm có kết quả ra sao. Kiểu đánh giá thực hiện sau khi mọi việc đã hoàn tất như vậy gọi là đánh giá tổng thể.   

Đánh giá tổng thể, giống như bài kiểm tra mỗi đơn vị bài học, có thể cung cấp thông tin hữu ích nếu giáo viên và học sinh dành thời gian phân tích các bài kiểm tra đó. Giáo viên có thể tìm ra những điểm yếu để chú tâm nhiều hơn trong những bài học và các lớp học tới. Học sinh có thể phát hiện ra những chỗ có vấn đề và thiết lập mục tiêu học tập trong tương lai.

Các kiểu Đánh giá

Tình huống đánh giá

So sánh kết quả của học sinh ở hai lớp khác nhau, một lớp có cách đánh giá truyền thống, một lớp khác có cách đánh giá thường xuyên và liên tục.

Chi tiết >