• <Xem thêm trên Intel.com

Đánh giá Thành công

Đánh giá Thành công

Vận dụng trong thực tế dạy học ở trường phổ thông

Việc tích hợp có hiệu quả đa dạng các kiểu đánh giá khác nhau trong các hoạt động hàng ngày ở lớp học “thật sự có thể mang lại những thay đổi sâu sắc đối với vai trò của học sinh là những người học và vai trò của giáo viên trong việc phát triển khả năng học của học sinh” (Black et al., 2003, trang 102-3) 

Paul Black và các đồng nghiệp của mình đã làm việc với giáo viên ở hai trường tiếng Anh cấp THCS trong 2 năm về việc đưa đánh giá quá trình vào quá trình dạy học của họ trong một chương trình có tên gọi Dự án đánh giá thành phần King’s-Medway-Oxfordshire hay KMOFAP. Ở cuối dự án, các nhà nghiên cứu tự hỏi “liệu có thể giới thiệu đánh giá thành phần mà không có sự thay đổi cơ bản trong phương pháp dạy học trong lớp học hay không bởi vì với bản chất của nó, loại đánh giá này là một thành phần quan trong của việc học trong lớp học.” (trang 7) 

Các nhà nghiên cứu này nhận thấy rằng hệ quả tự nhiên của việc sử dụng liên tục đánh giá thành phần là một sự chuyển đổi sang một lớp học nơi học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin hữu ích thường lệ về mức độ tiến triển trong việc học của các em mà các em còn được tham gia tích cực vào các hoạt động giúp các em biến đổi kiến thức và  các kỹ năng thành việc học có ý nghĩa đối với cá nhân. Đánh giá thành phần chỉ là một thành tố của văn hóa lớp học lấy học sinh làm trung tâm.

Những giáo viên được đào tạo và học cách dạy học trong một môi trường nơi đánh giá bao gồm bài thi cuối năm và bài viết sẽ không thể có các kỹ năng và thông tin cần thiết để sử dụng đánh giá thành phần một cách hiệu quả.Sự phát triển chuyên môn Professional development ở những vấn đề chuyên môn cơ bản là vô cùng quan trọng nếu họ muốn thành công. 

Các giáo viên không dạy học một cách đơn thương độc mã. Xung quanh họ là cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, văn hóa cộng đồng, trang thiết bị và các giáo viên đồng nghiệp. Việc sử dụng đánh giá thành phần có hiệu quả và xây dựng văn hóa lớp học lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi sự hỗ trợ và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ ở mọi cấp độ.

Đánh giá Thành công

Bối cảnh lớp học

Những lớp học có tích hợp đánh giá vào dạy học đặt học sinh ở vị trí trung tâm của quá trình học tập