• <Xem thêm trên Intel.com

Mục đích Đánh giá

Mục đích Đánh giá

Đánh giá thường xuyên

Giáo viên không ngừng tập hợp thông tin chính thức và không chính thức về việc học sinh đang học cái gì và học như thế nào. Giáo viên kiểm tra học sinh qua các bài kiểm tra và các bài tập, lắng nghe những hoạt động của các nhóm nhỏ, và quan sát học sinh tham gia vào những hoạt động có hướng dẫn và không có hướng dẫn. Giáo viên sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc trao đổi với phụ huynh đến việc đáp ứng tiêu chuẩn và điểm chuẩn. Tuy nhiên, khi giáo viên tập hợp các loại thông tin chính xác một cách hệ thống và sử dụng nó hiệu quả thì giáo viên có thể giúp học sinh trưởng thành như những người học và những nhà tư duy thật sự.

Trong một vài ngữ cảnh, thuật ngữ “assessment” và “evaluation” có thể thay thế cho nhau được. Ở đây chúng ta sử dụng thuật ngữ “assessment” để đề cập đến tất cả những phương pháp và các kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin về việc học tập của một học sinh. Đánh giá thành phần sẽ cung cấp cho người học thông tin phản hồi về việc họ đang thực hiện như thế nào thông qua quá trình học tập. Đánh giá tổng thể diễn ra vào cuối mỗi đơn vị bài học hoặc dự án nhằm cung cấp cho học sinh cũng như giáo viên thông tin về những kỹ năng và kiến thức mà học sinh đạt được.

Sử dụng các hình thức đánh giá thường xuyên đa dạng trong suốt chu trình dạy học có thể cung cấp thông tin có giá trị hơn nhiều cho cả giáo viên và học sinh. Đánh giá thành phần có thể được sử dụng để: 

  • Đánh giá kiến thức đã biết và tính sẵn sàng của học sinh
  • Động viên sự tự định hướng và sự cộng tác
  • Cung cấp thông tin phản hồi phán đoán cho giáo viên và học sinh.
  • Theo dõi sự tiến bộ
  • Kiểm tra sự hiểu biết và khuyến khích tư duy bậc cao
  • Thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng

Mục đích chính của đánh giá là cung cấp cho giáo viên thông tin cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học.  Việc đánh giá thường xuyên và được tích hợp vào quá trình dạy học là điểm mấu chốt của phương pháp học theo dự án và cung cấp cho học sinh cách thể hiện, khám phá những gì các em biết bằng nhiều hình thức khác nhau. Với sự đánh giá được tích hợp trong suốt một đơn vị bài học, giáo viên sẽ biết rõ hơn nhu cầu của học sinh, từ đó điều chỉnh việc dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập  của các em. McMillan (2000) giải thích: “Khi đánh giá kết hợp với giảng dạy, nó sẽ cho giáo viên biết về những hoạt động và các bài tập nào là có ích nhất, mức độ dạy học nào phù hợp nhất, và các bài đánh giá tổng thể cung cấp thông tin phán đoán như thế nào.

Đánh giá thông qua chu trình học tập

Đánh giá có hiệu quả diễn ra thường xuyên và liên tục

Chi tiết >