• <Xem thêm trên Intel.com

Tổng quan và Lợi ích

Tổng quan và Lợi ích

Dạy những kỹ năng thế kỷ 21

Trong thế kỷ 21, khi công nghệ trở nên tinh vi và phổ biến hơn, mỗi cá nhân có thể tiếp cận với những cơ hội gần như vô tận để tham gia vào cộng đồng, cũng như tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Trong các công sở hiện nay, khi máy tính thay thế những công việc thường ngày thì phần lớn nhân viên sẽ tham gia vào những công việc đòi hỏi họ giải quyết vấn đề một cách linh động và sáng tạo. 

Để học sinh thành công trong môi trường hiện nay, nhà trường phải cung cấp cho các em nhiều kỹ năng hơn ngoài những kỹ năng cơ bản. Học sinh cũng phải thành thạo các kỹ năng thế kỷ 21, như kỹ năng tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, cộng tác, sử dụng công nghệ, tự định hướng và giao tiếp.    

Đánh giá dự án đáp ứng nhu cầu của giáo viên trên nhiều phương diện. Giáo viên có thể: 

  • Sử dụng ứng dụng trực tuyến miễn phí để phát triển các bản kiểm mục, các tiêu chí, những bài tập đánh giá mở của riêng bạn ngay từ đầu.
  • Tra cứu cơ sở dữ liệu của hàng trăm bài đánh giá đã được thiết kế sẵn có chất lượng cao về các sản phẩm và phần trình bày của học sinh, các quá trình, kỹ năng tư duy và điều chỉnh các bài đánh giá đó sao cho phù hợp với nhu cầu của mỗi giáo viên.
  • Lưu các bài đánh giá của giáo viên ở Vùng làm việc của giáo viên hoặc chia sẻ với một giáo viên khác cùng làm việc trên trang web .
  • Học hỏi được nghiên cứu và lý thuyết sau mỗi bài đánh giá thành công.
  • Tìm ra những kỹ thuật đánh giá khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đánh giá học sinh.

Đánh giá có thể cung cấp nhiều thông tin hơn là kiến thức hay phần trình bày của học sinh ở cuối mỗi bài học. Hãy tìm hiểu về các mục đích đánh giá khác nhau.

Trong những lớp học truyền thống, việc đánh giá học sinh thường giới hạn ở những bài kiểm tra, bài thi và các bài thuyết trình. Hãy tìm hiểu về các kiểu đánh giá khác nhau.  

Nghiên cứu cho thấy rằng học sinh sẽ đạt được lợi ích đáng kể trong học tập khi lớp học luôn có sự đánh giá thường xuyên. Hãy tìm hiểu về lợi ích của đánh giá thành phần.

Việc xác định xem bằng cách nào và khi nào học sinh sử dụng tư duy bậc cao chẳng hạn như tư duy độc lập, tính sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và siêu nhận thức có thể là một thách thức. Hãy tìm hiểu về cách đánh giá tư duy.  

Sử dụng đánh giá thành phần như một công cụ đắc lực để nâng cao chất lượng học tập của học sinh nhưng chúng không tách rời nhau. Hãy tìm đọc về những yếu tố cần thiết nào để có một đánh giá thành công ở trường bạn.

Tổng quan và Lợi ích

Lợi ích của Đánh giá Dự án

Đánh giá Dự án có thể giúp bạn đánh giá những kỹ năng thế kỷ 21.

Chi tiết >