• <Xem thêm trên Intel.com

Khám phá Ngẫu nhiên

Accidental Discoveries

Khám phá ngẫu nhiên Accidental Discoveries

Tóm tắt bài học / Unit Summary 

Ngẫu nhiên hay khả năng cầu may? Câu hỏi khái quát: Làm thế nào chúng ta có thể hưởng lợi từ những sự ngẫu nhiên? Câu hỏi này sẽ được khám phá bằng cách hỏi học sinh nghĩ về một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà một sai sót hay một sự ngẫu nhiên lại gặt hái được những lợi ích tích cực; học sinh phân tích những kỹ năng và những quá trình nào các em đã sử dụng trong những tình huống đó. Để liên hệ hiểu biết này với bài học, học sinh sắm vai là các nhà khoa học hay các nhà phát minh được thuê để tìm ra ứng dụng có thể bán được cho một chất đã được tạo ra một cách ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm. Học sinh nghiên cứu câu hỏi: Các nhà khoa học đã sử dụng những ngẫu nhiên hay sai sót của họ như thế nào để làm cho thế giới chúng ta tốt đẹp hơn? Học sinh sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi: Các phương pháp khoa học giúp bạn đạt mục đích bằng cách nào ? qua việc tìm ra một mục đích sử dụng có tính thị trường cho chất mới. Học sinh phải sử dụng kiến thức về thuộc tính của chất và các quá trình thí nghiệm để chứng minh rằng ý tưởng của họ sẽ có hiệu quả và rằng mọi người sẽ muốn mua sản phẫm của họ. Vì đây là một dự án tổng hợp nên học sinh sẽ tạo ra các nhãn hiệu cho các sản phẩm mà có thể tổng hợp tất cả kiến thức và hiểu biết của mình cho mục đích tiếp thị cho sản phẩm của họ đến với khách hàng.

Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions 

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Làm thế nào chúng ta có thể hưởng lợi từ các sai sót ?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Làm thế nào các nhà khoa học trong quá khứ đã sử dụng các sự ngẫu nhiên hay những sai sót để làm cho thế giới chúng ta tốt đẹp hơn?
  Các phương pháp khoa học có thể giúp em đạt được một mục tiêu bằng cách nào ?
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Những điều tra nào là cần thiết để thu được các đặc tính hóa học và vật lý của một chất?
  Mối quan hệ giữa khối lượng, thể tích và mật độ là gì ?
  Làm thể nào để bạn tạo nên được một thí nghiệm khoa học?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Timeline

Lịch trình đánh giá

Lịch trình này cho thấy trật tự thời gian của các loại đánh giá chính thức và không chính thức trong quá trình bài dạy. Bảng dưới đây giải thích mỗi loại đánh giá được sử dụng thế nào, ai sử dụng nó, và cho mục đích  gì.  

 

Lịch trình đánh giá

Trước khi bắt đầu dự án Học sinh làm việc trên dự án
và hoàn thành các công việc
Sau khi hoàn thành dự án

 • Thảo luận
 • Nhật ký học tập
 • Biểu đồ dự đoán và quan sát
 • Bản tiêu chí đánh giá các thuộc tính vật lý
 • Biểu đồ quản lý dữ liệu
 • Hội thảo
 • Bản tiêu chí đánh giá tiến trình thí nghiệm
 • Bản kiểm mục thực hành thí nghiệm
 • Bản tiêu chí đánh giá khả năng thuyết phục bằng dữ liệu
 • Bản kiểm mục nhãn hiệu sản phẩm
 • Nhật ký phản hồi
 • Đánh giá dựa trên năng lực thể hiện

 

Đánh giá Quá trình và mục đích của đánh giá
Nhật kí kiến thức sẵn có Học sinh sử dụng nhật ký học tập để phản hồi cách phản ứng của các em khi mắc phải một sai sót hay gặp một sự ngẫu nhiên. Giáo viên sử dụng thông tin học sinh chia sẻ để tổ chức một buổi thảo luận ở lớp và điều chỉnh các hướng dẫn dựa trên những kinh nghiệm của học sinh
Bản tiêu chí đánh giá các đặc tính vật lý (doc)

Học sinh sử dụng bản tiêu chí để định hướng quá trình tư duy khi làm thí nghiệm về chất nhờn và là cơ sở để cung cấp thông tin phản hồi cho bạn bè khi đánh giá trong nhóm. Giáo viên sử dụng bản tiêu chí để đánh giá các kỹ năng tổ chức và tư duy và để điều chỉnh hướng dẫn về việc tiến hành thí nghiệm, xác định và đo lường các đặc tính vật lý. Bản tiêu chí được sửa đổi để phù hợp với những điều chỉnh cho các hoạt động trong phòng thí nghiệm cho các cấp độ khác nhau của người học: Thí nghiệm với chất nhớt lỏng đặc (doc), Sự thích ứng Cấp độ 1 (doc), Sự thích ứng Cấp độ 2 (doc), Sự thích ứng Cấp độ 3 (doc).
Biểu đồ quản lý dữ liệu Biểu đồ quản lý dữ liệu giúp học sinh xây dựng những diễn giải có ý nghĩa từ những dữ liệu thu thập được và ứng dụng chúng vào dự án cuối cùng. Giáo viên sử dụng bảng dữ liệu để làm nổi bật các số đo lường nằm ngoài chỉ số  chính xác có thể chấp nhận được và thảo luận với cả lớp. Điều này giúp có một cái nhìn sơ lược tổng thể về công việc của cả lớp đang làm như thế nào và chỉ ra cho giáo viên thấy những chỗ nào học sinh cần được hướng dẫn thêm.
Bản tiêu chí đánh giá quá trình thí nghiệm (doc)
Học sinh sử dụng bản tiêu chí trước, trong  và sau thí nghiệm để kiểm soát chất lượng của thí nghiệm để chúng trở nên hữu ích trong dự án cuối cùng. Học sinh sử dụng bản tiêu chí để đánh giá thí nghiệm của các nhóm khác và cung cấp các phản hồi mà có thể ứng dụng vào thí nghiệm vòng 2 và nhất là cho dự án cuối cùng. Giáo viên sử dụng bản tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của thí nghiệm khi so sánh với kế hoạch của nhóm, làm cơ sở cho các câu hỏi ở thảo luận ở lớp vòng 2, và là phần đánh giá cuối cùng cho các thí nghiệm vòng 2.
Bản kiểm mục thực hành thí nghiệm
Học sinh sử dụng danh mục này để theo dõi sự tiến bộ của họ khi xây dựng thí nghiệm và đưa ra các phản hồi cho các thành viên khác trong nhóm.
Câu hỏi thảo luận (doc)
Giáo viên thảo luận với từng nhóm để cung cấp phản hồi về những kế hoạch nghiên cứu và ý tưởng trước khi thí nghiệm để chắc chắn rằng những hiểu biết về nhiệm vụ là đúng; và sau khi thí nghiệm để thông qua hoặc định hướng lại . Học sinh sử dụng các phiếu thảo luận để phản hồi, để đặt ra những câu hỏi cụ thể và để làm rõ quy trình thí nghiệm.
Bản tiêu chí đánh giá khả năng thuyết phục bằng dữ liệu (doc)
Các nhóm sử dụng bản tiêu chí làm hướng dẫn trong quá trình phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm cuối cùng và sau đó để đánh giá nhãn hiệu của nhau. Giáo viên sử dụng bản tiêu chí để đánh giá từng nhãn hiệu của mỗi học sinh và ý tưởng sản phẩm tổng thể của nhóm.
Bản kiểm mục nhãn hiệu sản phẩm Học sinh sử bản kiểm mục này để theo dõi quá trình thiết kế nhãn hiệu và để đưa ra phản hồi cho các thành viên khác trong nhóm.
Nhật ký phản hồi Phản hồi cho học sinh cơ hội để khái quát việc những phương pháp và kỹ năng khoa học đã giúp các em hoàn thành nhiệm vụ bài học như thế nào. Giáo viên đánh giá xem học sinh có khả năng tổng hợp kiến thức học được và có quan sát được những lỗi thông thường và những điểm mạnh trong bài học để chỉnh sửa nếu cần thiết.
Đánh giá dựa trên năng lực thể hiện (doc)
Một đánh giá cuối cùng được sử dụng để đánh giá khả năng học sinh chuyển tiếp kiến thức học được vào một tình huống mới. Khi yêu cầu học sinh làm bài tập thể hiện năng lực, giáo viên có thêm một cơ hội nữa để quan sát khả năng đo lường và đưa ra các thuộc tính của vật chất của từng học sinh.

Chứng nhận / Credits

Theresa Maves đã tham gia vào chương trình Intel® Teach to the Future program, và đã đưa ra ý tưởng cho kế hoạch đánh giá này. Một nhóm các giáo viên đã mở rộng kế hoạch thành ví dụ mà các bạn thấy ở đây.

Khám phá Ngẫu nhiên

Tóm lược

Cấp học: 6-8

Môn học: Vật lý

Đề tài: đặc tính của chất, Khoa học là sự nỗ lực của con người, Quá trình tìm hiểu khoa học

Các kỹ năng tư duy bậc cao: phân tích và tổng hợp thông tin, phân loại thông tin

Trọng tâm học tập: Khối lượng, thể tích, Mật độ, Đo lường, Các thuộc tính Lý Hóa của chất, Thiết kế thí nghiệm

Thời gian cần thiết: ba tuần (45 mỗi ngày hoặc cách hai ngày 90 phút)