• <Xem thêm trên Intel.com

Kế hoạch Đánh giá cấp Trung học

 Kế hoạch Đánh giá cấp Trung học

Những khám phá ngẫu nhiên: Làm thế nào để hưởng lợi từ các sai sót ngẫu nhiên?
Lớp 6-8, Vật lý
Học sinh đóng vai những nhà khoa học hay các nhà phát minh được thuê để tìm ra một khả năng ứng dụng trên thị trường của một chất mới. Họ phải sử dụng kiến thức về đặc tính của vật chất và những quá trình thí nghiệm để chứng minh rằng ý tưởng của họ sẽ có hiệu quả và rằng mọi người sẽ muốn mua sản phẩm của họ.

Các nhà tư tưởng vĩ đại: Cần những gì để thay đổi thế giới của chúng ta?
Lớp 6-8, Nghiên cứu xã hội, Ngôn ngữ nghệ thuật
Học sinh nghiên cứu về “Các Nhà tư tưởng vĩ đại” của thế giới, những người đã và đang tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong suốt thời đại. Mỗi học sinh nghiên cứu về một Nhà tư tưởng vĩ đại và sau đó trở thành người đó, chia sẻ cuộc sống và những thành công của nhà tư tưởng với các bạn trong lớp.

Thời trung cổ: Chúng ta thật sự có thể là bất cứ cái gì chúng ta muốn hay không?
Lớp 6-8, Nghiên cứu xã hội
Học sinh quay trở về thời Trung Cổ, và chọn một nhân vật như: một nhà vua hay một địa chủ đề làm nghiên cứu và sắm vai trong bài thuyết trình. Học sinh khám phá tất cả các khía cạnh của cuộc sống thời điểm đó trong lúc nghiên cứu và xây dựng một lâu đài mơ ước và chuẩn bị một yến tiệc cho nhà vua.

Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất:Tại sao có sự xung đột?
Lớp 9-12, Lịch sử nước Mỹ
Học sinh tiến hành nghiên cứu về Chiến tranh thế giới lần thứ nhất để làm các tờ báo và các bài trình bày đa phương tiện, tham gia trải nghiệm cuộc chiến tranh tại chiến hào được mô phỏng lại, và học cách tuyên truyền trong thời gian chiến tranh từ các nước trên thế giới.