• <Xem thêm trên Intel.com

Truy tìm Phân số

Truy tìm Phân số Fraction Quest

Tóm tắt Hồ sơ bài dạy / Unit Summary

Học sinh được giao đóng vai những nghề nghiệp có sử dụng phân số trong công việc. Các em nghiên cứu, tóm tắt, đưa ra các kết luận và trình bày kết qủa nghiên cứu của mình trước lớp để trả lời các câu hỏi: Tính chính xác có thực sự quan trọng? Phân số được sử dụng như thế nào trong công việc và có nhất thiết phải dùng phân số thì mới hoàn thành tốt công việc không? Học sinh học cách cộng, trừ, nhân, chia phân số để trả lời câu hỏi bài học: Hiểu biết về phân số giúp cuộc sống của các em trở nên dễ dàng hơn như thế nào? Học sinh sẽ suy ngẫm về tầm quan trọng của việc nắm rõ phân số trong nghề nghiệp mình đóng vai cũng như trong cuộc sống của mình hôm nay và tương lai.

Bộ câu hỏi Định hướng Bài dạy / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Tính chính xác có thực sự quan trọng?
 • Unit Questions: Các câu hỏi bài học
  Phân số có quan trọng không, hay chúng ta vẫn sống tốt mà không cần chúng?
  Phân số được sử dụng như thế nào trong công việc và có nhất thiết phải dùng phân số thì mới hoàn thành tốt công việc không?
  Hiểu biết về phân số giúp cuộc sống của các em trở nên dễ dàng hơn như thế nào? 
 • Content Questions: Các câu hỏi nội dung
  Phân số là gì?
  Cộng, trừ, nhân, chia các phân số được thực hiện như thế nào? Sự khác nhau giữa tử số và mẫu số là gì?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Plan 

Lịch trình Đánh giá 

Lịch trình đánh giá  trình bày theo trình tự thời gian những loại đánh giá  khác nhau,chính thức và không chính thức, được thực hiện trong suốt bài học. Bảng dưới đây giải thích mỗi loại đánh giá được sử dụng thế nào, do ai thực hiện và cho mục đích gi.

Lịch trình Đánh giá

Trước khi bắt đầu dự án Học sinh thực hiện dự án Sau khi hoàn thành dự án

 • Nhật ký học tập
 • Bản kiểm mục Cộng tác
 • Bản Kiểm mục poster
 • Phiếu Tự đánh giá
 • Bản kiểm mục Bài thuyết trình
 • Bản kiểm mục Nghiên cứu
 • Thảo luận
 • Biểu đồ Tổ chức theo Cốt truyện
 • Đặt câu hỏi
 • Bản kiểm mục Bài thuyết trình
 • Phiếu đánh giá dự án
 • Biểu đồ
 • Phiếu ôn tập

 

Đánh giá Tiến trình và Mục đích Đánh giá
Nhật ký học tập (doc)
Học sinh trả lời những gợi ý liên quan đến các câu hỏi bài học và các hoạt động về phân số vào nhật ký. Giáo viên xem lại để kiểm tra mức độ tiếp thu và có thể đưa ra những bài học bổ sung nếu cần thiết.
Bản Kiểm mục Poster (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục để đảm bảo các em đã thể hiện đủ các yêu cầu trên poster. Giáo viên sử dụng bản này để đánh giá các poster đã hoàn thành.
Bản kiểm mục Cộng tác (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục để theo dõi các kỹ năng cộng tác của mình khi cùng làm việc poster. Giáo viên cùng với học sinh xem lại trong các buổi họp và nhắc nhở học sinh sử dụng phiếu này trong các buổi làm việc nhóm.
Phiếu Đánh giá dự án (doc)
Học sinh sử dụng phiếu này để tự định hướng trong toàn bộ dự án. Giáo viên sử dụng nhật ký học tập, các bản kiểm mục, biểu đồ tổ chức theo cốt truyện, biên bản thảo luận, và phiếu ôn tập để đánh giá việc tiếp thu các khái niệm và sử dụng phiếu đánh giá dự án để  hướng dẫn công việc.
Bản Kiểm mục Bài thuyết trình (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục này trong giai đoạn phác thảo và viết bài thuyết trình. Giáo viên sẽ sử dụng bản này để đánh giá sự tích hợp nội dung và tính hiệu qủa nói chung của bài thuyết trình.
Bản Kiểm mục Nghiên cứu (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục này để tự đánh giá tiến trình nghiên cứu. Giáo viên sẽ kiểm tra trong quá trình thảo luận để bảo đảm rằng học sinh đang đi đúng hướng.
Thảo luận (doc)
Giáo viên lên lịch từng cuộc thảo luận để đánh giá mức độ hiểu bài, tư duy logic, cộng tác và quá trình nghiên cứu của học sinh. Các cuộc thảo luận này cung cấp thời gian để phản hồi, làm rõ những hiểu lầm, hoặc cung cấp các bài học bổ sung nếu cần thiết. Các câu hỏi và các ghi chép sẽ được lưu giữ cho mục đích đánh giá dự án sau cùng.
Biểu đồ Tổ chức theo Cốt truyện (doc)
Học sinh sử dụng hình thức tổ chức theo cốt truyện để hoạch định và theo dõi việc thực hiện bài thuyết trình. Giáo viên xem lại trong buổi thảo luận để bảo đảm rằng mọi yêu cầu đã được đáp ứng.
Đặt câu hỏi (doc)
Giáo viên sử dụng các chiến thuật đặt câu hỏi để kiểm tra sự tiến bộ của học sinh, thăm dò sự tiếp thu và kích thích tư duy bậc cao ở học sinh. Giáo viên cũng sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học trong suốt dự án để phân tích sự tiếp thu của học sinh.
Biểu đồ Giáo viên ghi lại những câu trả lời của học sinh cho các câu hỏi bài học và câu hỏi khái quát sau mỗi bài trình bày. Điều này giúp học sinh xem lại những gì đã học được, tạo liên hệ và chuẩn bị cho phiếu ôn tập.
Phản hồi Học sinh thể hiện những gì học được bằng cách liên hệ xem những hiểu biết về phân số giúp các em như thế nào trong hiện tại và tương lai. Giáo viên kiểm tra lại các phiếu ôn tập để đánh giá sự tiến bộ trong nhận thức của học sinh.

Công nhận / Credits

David Frankle đã tham gia Chương trình Giáo dục của Intel® và sau đó đã đưa ra ý tưởng dự án lớp học này. Một nhóm giáo viên đã phát triển thành phiên bản mà bạn đang xem.

Truy tìm Phân số

Tóm lược

Cấp học: Lớp 3-5

Môn học: Toán học

Đề tài: Phân số

Các kỹ năng tư duy bậc cao:
Giải quyết các vấn đề, đưa ra các kết luận và khái quát hoá.

Trọng tâm học tập:
Phân số, giải quyết vấn đề và các kỹ thuật nghiên cứu.

Thời gian cần thiết:
20 buổi học, mỗi buổi 45 phút, cộng thêm thời gian cho các cá nhân và nhóm nhỏ làm việc trên máy tính.