• <Xem thêm trên Intel.com

Động vật nguy hiểm

Động vật nguy hiểm

Tóm tắt Hồ sơ Bài dạy / Unit Summary

Học sinh đọc truyện “Bác sỹ Desoto” của William Steig và rồi cân nhắc về Câu hỏi khái quát, Làm sao chúng ta biết được điều gì có thật và điều gì là hư cấu? Trong suốt Hồ sơ bài dạy này, học sinh sử dụng bối cảnh trong truyện để học về sự thật và hư cấu, tầm quan trọng của việc đi khám nha sỹ, và những đặc điểm của động vật nguy hiểm. Các em liệt kê danh sách các động vật nguy hiểm và suy nghĩ về câu hỏi Điều gì làm cho con vật nguy hiểm? Sau đó, theo từng nhóm, các em sử dụng Công cụ xếp loại trực quan để phân loại những động vật nguy hiểm này từ ít nguy hiểm đến nguy hiểm nhất và giải thích lý do của cách sắp xếp này. Tiếp đến là một hoạt động tổng kết, học sinh trình bày kết luận của mình về việc gia đình DeSoto từ chối điều trị “những động vật nguy hiểm”  hay những động vật ăn chuột là đúng hay sai. Các em đưa ra bằng chứng từ câu chuyện này hoặc những câu chuyện khác để bảo vệ kết luận của mình.

Bộ câu hỏi định hướng bài dạy / Curriculum-Framing Questions  

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Làm sao chúng ta biết được điều gì có thật và điều gì là hư cấu?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Điều gì làm cho con vật nguy hiểm?
  Nếu là bác sỹ DeSoto, bạn có chữa trị cho con cáo không?
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Những điều nào là sự thật/hư cấu trong câu chuyện?
  Tại sao gia đình DeSoto từ chối chữa bệnh những động vật nguy hiểm?
  Tại sao việc đi khám nha sỹ là rất quan trọng?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Plan

Tiến trình đánh giá

Lịch trình đánh giá  trình bày theo trình tự thời gian những loại đánh giá  khác nhau,chính thức và không chính thức, được thực hiện trong suốt bài học. Bảng dưới đây giải thích mỗi loại đánh giá được sử dụng thế nào, do ai thực hiện và cho mục đích gi.

Tiến trình đánh giá

Trước khi thực hiện dự án Trong khi thực hiện dự án và
hoàn thành nhiệm vụ
Sau khi hoàn thành dự án

 • Đặt câu hỏi
 • Bản kiểm mục nhật ký học tập
 • Biểu đồ - T
 • Bản kiểm mục quan sát
 • Viết biên bản
 • Bảng biểu đồ họa
 • Bình chọn
 • Bản kiểm mục vẽ
 • Phản hồi của học sinh
 • Ghi chép nhỏ
 • Thảo luận
 • Đánh giá nhóm
 • Câu hỏi thăm dò
 • Bản kiểm mục dự án
 • Hướng dẫn cho điểm dự án
 • Tự đánh giá

 

Đánh giá Tiến trình và Mục đích đánh giá
Đặt câu hỏi về kiến thức đã biết (doc)
Giáo viên sử dụng câu hỏi để đánh giá kiến thức học sinh đã biết và kiểm tra hiểu biết của các em về các khái niệm. Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi với nhau để làm sáng tỏ vấn đề và kích thích ý tưởng.
Bản kiểm mục mục nhật ký học tập (doc)
Học sinh sử dụng sổ tay để ghi chép lại những phát hiện, phản ánh hoặc những quan niệm sai, để đánh giá kiến thức ban đầu hoặc hiện có và để ghi lại các câu hỏi. Giáo viên sử dụng bản kiểm mục nhật ký học tập để đánh giá kiến thức hiện có của học sinh, để trả lời các câu hỏi các em đã đặt ra, và để điều chỉnh cách dạy nếu cần thiết.
Biểu đồ chữ T Giáo viên sử dụng Biểu đồ chữ T để đánh giá kiến thức ban đầu của học sinh và kiểm tra khả năng dự đoán và sử dụng các manh mối để hiểu một câu chuyện. Học sinh sử dụng biểu đồ T để tạo mối liên hệ, so sánh và đối chiếu thông tin.
Bảng kiểm mục quan sát (doc)
Giáo viên sử dụng các quan sát này để thu được thông tin nhanh về quá trình làm việc của học sinh. Các quan sát này giúp giáo viên kiểm tra những hiểu biết và năng lực hiện tại của học sinh về các kỹ năng nói, nghe, viết, đọc, nhận biết những manh mối trực quan và áp dụng kỹ năng phân tích. Các quan sát này cũng giúp giáo viên thấy được học sinh nào đang có tiến bộ, học sinh nào cần được hướng dẫn thêm hoặc hướng dẫn lại.
Ghi biên bản Giáo viên lắng nghe và ghi chép lại chính xác những gì học sinh phát biểu vào biên bản. Việc ghi chép biên bản này giúp giáo viên đánh giá kỹ năng nghe-nói của học sinh và khả năng các em diễn đạt các khái niệm được học. Vào giai đoạn phát triển này, học sinh được học cách sắp xếp ý tưởng thành các câu hoàn chỉnh cũng như học cách tổ chức và diễn đạt ý nghĩ và cảm xúc của mình. Giáo viên có thể cung cấp những phản hồi tại chỗ và hỗ trợ bằng cách tham khảo biên bản.
Bảng biểu đồ họa (doc)
Giáo viên sử dụng công cụ bảng biểu đồ họa để đánh giá liệu học sinh có hiểu khái niệm, có khả năng trả lời lưu loát và giải thích cho câu trả lời của mình hay không? Học sinh sử dụng các công cụ này như là bài trình bày trực quan cho các ý tưởng của mình. Các em sử dụng chúng để tổ chức và giải thích các dữ liệu. Một ví dụ cụ thể về tổ chức đồ hoạ sử dụng trong hồ sơ bài dạy này là biểu đồ LQM: Liên kết…điều này nhắc tôi nhớ đến… Quan sát…tôi chú ý. Muốn biết…Tôi muốn biết
Bình chọn (doc)
Giáo viên cho lớp tham gia bình chọn để kiểm tra suy nghĩ và cách các em xử lý thông tin. Phương pháp đánh giá nhanh (không chính thức) này cho biết tổng quát về mức độ hiểu bài của học sinh đối với các khái niệm chính. Giáo viên có thể điều chỉnh cách giảng dạy dựa trên những phản hồi của học sinh. Học sinh bình chọn để diễn đạt các ý tưởng và cảm xúc về một tình huống nào đó và để giải thích cho suy nghĩ của mình.
Bảng kiểm mục hình vẽ (doc)
Giáo viên sử dụng bảng kiểm mục hình vẽ để đánh giá các mức độ hiểu bài của học sinh; điều này đặc biệt hữu hiệu trong việc đánh giá những học sinh có khả năng viết nổi bật. Bảng kiểm mục giúp lập kế hoạch bài học và dạy lại những khái niệm nếu cần thiết.
Phản hồi của bạn học (doc)
Học sinh sử dụng phản hồi của bạn học để tìm kiếm hỗ trợ khi xem lại bài làm của nhau và rồi giải thích tại sao các em đồng ý hay không đồng ý với các bạn. Học sinh học cách chia sẻ lý do và suy nghĩ về các phương thức giải quyết vấn đề của các bạn khác.
Học sinh mẫu giáo có thể phản hồi bằng cách trả lời miệng. Giáo viên sử dụng phản hồi của học sinh để kiểm tra mức độ hiểu bài và điều chỉnh việc dạy học. Sử dụng các mẫu phản hồi của học sinh trong các hoạt động về sự thật và hư cấu (doc).
Các ghi chép nhỏ (doc)
Giáo viên sử dụng mẫu này trong suốt hồ sơ bài dạy để ghi chép khi các em thực hiện công việc của mình. Những ghi chép này được dử dụng để theo dõi tiến trình tiến hành, đưa ra phản hồi và điều chỉnh cách giảng bài.
Thảo luận (doc)
Giáo viên sử dụng công cụ bảng biểu đồ họa để đánh giá liệu học sinh có hiểu khái niệm, có khả năng trả lời lưu loát và giải thích cho câu trả lời của mình hay không? Học sinh sử dụng các công cụ này như là bài trình bày trực quan cho các ý tưởng của mình. Các em sử dụng chúng để tổ chức và giải thích các dữ liệu. Một ví dụ cụ thể về tổ chức đồ hoạ sử dụng trong hồ sơ bài dạy này là biểu đồ LQM: Liên kết…điều này nhắc tôi nhớ đến… Quan sát…tôi chú ý. Muốn biết…Tôi muốn biết
Đánh giá nhóm (doc)
Học sinh sử dụng bảng đánh giá nhóm để đánh giá các kỹ năng hợp tác của mình trong suốt thời gian làm việc nhóm. Giáo viên sử dụng bảng đánh giá này cho đánh giá cuối cùng. Sử dụng bảng phân công công việc (doc) để hướng dẫn hoạt động nhóm.
Câu hỏi thăm dò (doc)
Giáo viên sử dụng bảng kiểm mục hình vẽ để đánh giá các mức độ hiểu bài của học sinh; điều này đặc biệt hữu hiệu trong việc đánh giá những học sinh có khả năng viết nổi bật. Bảng kiểm mục giúp lập kế hoạch bài học và dạy lại những khái niệm nếu cần thiết.
Bảng kiểm mục dự án (doc)
Học sinh sử dụng phản hồi của bạn học để tìm kiếm hỗ trợ khi xem lại bài làm của nhau và rồi giải thích tại sao các em đồng ý hay không đồng ý với các bạn. Học sinh học cách chia sẻ lý do và suy nghĩ về các phương thức giải quyết vấn đề của các bạn khác.
Học sinh mẫu giáo có thể phản hồi bằng cách trả lời miệng. Giáo viên sử dụng phản hồi của học sinh để kiểm tra mức độ hiểu bài và điều chỉnh việc dạy học. Sử dụng các mẫu phản hồi của học sinh trong các hoạt động về sự thật và hư cấu.
Hướng dẫn cho điểm dự án (doc)
Giáo viên sử dụng hướng dẫn cho điểm này để đánh giá các bài trình bày cuối cùng.
Tự đánh giá (doc)
Học sinh tự đánh giá để phản ánh việc học của mình. Giáo viên sử dụng những đánh giá này để giúp giảng dạy và tăng cường các kỹ thuật siêu nhận thức.

Chứng nhận / Credits

Cô Vanessa Jones tham gia vào Chương trình Dạy học của Intel, và đã nảy ra ý tưởng cho dự án của học sinh này. Một nhóm giáo viên đã mở rộng kế hoạch này với kết quả là Hồ sơ bài trên đây.

Động vật nguy hiểm

Tóm lược

Cấp học: lớp 2

Môn học:
Ngôn ngữ, Khoa học, Sức khỏe

Chủ đề:
Đọc, Viết, Phân loại

Kỹ năng tư duy bậc cao:
Đưa ra quyết định, Phân tích

Trọng tâm:
Động não, Tổ chức, Nhận biết và Phân tích thông tin, Sự thật và Hư cấu, biện minh kết luận, Những động vật nguy hiểm, Nha khoa

Thời gian cần thiết:
1 tiếng 30 phút/5 ngày