• <Xem thêm trên Intel.com

Tiểu sử

Mỗi người là một 1 câu chuyện

Tiểu sử Biographies

Tóm tắt Hồ sơ bài dạy / Unit Summary

Sau khi nghe và đọc một vài bài tiểu sử ở trong sách và trong tạp chí, các em học sinh tiểu học động nảo để tìm hiểu thế nào là một bài tiểu sử hay và điều gì làm cho một người trở nên quan trọng để trả lời câu hỏi khái quát, Mỗi người chúng ta độc đáo như thế nào? Rồi các em phỏng vấn những người sống trong một nhà an dưỡng địa phương để tìm ra những điều tạo nét độc đáo cho mỗi người và viết bài về họ. Sau khi học sinh nghe phản hồi từ bạn học và tham gia những cuộc hội thảo do học sinh điều khiển với sự tham gia của giáo viên về bài viết của mình, các em làm việc theo nhóm để tập hợp bài viết lại thành một tạp chí. Trong buổi lễ tổng kết, các em chia sẻ cuốn tạp chí của mình với những người cao tuổi mà các em đã phỏng vấn.

Bộ câu hỏi định hướng bài dạy / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Mỗi người chúng ta độc đáo như thế nào?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Thế nào là một bài tiểu sử hay?
  Cuộc đời tôi giống cuộc đời những người khác như thế nào?
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Thế nào là một câu hỏi phỏng vấn tốt?
  Tôi dùng dấu ngoặc kép để trích dẫn như thế nào?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Plan

Lịch trình đánh giá trình bày theo trình tự thời gian những loại đánh giá khác nhau,chính thức và không chính thức, được thực hiện trong suốt bài học. Bảng dưới đây giải thích mỗi loại đánh giá được sử dụng thế nào, do ai thực hiện và cho mục đích gi.

Tiến trình đánh giá

Trước khi thực hiện dự án Học sinh thực hiện dự án và
hoàn thành nhiệm vụ
Sau khi hoàn thành dự án

 • Thảo luận
 • Biểu đồ - T
 • Sổ ghi chép
 • Thực tập
 • Phỏng vấn
 • Phản hồi
 • Bảng kiểm mục phỏng vấn
 • Phiếu tự đánh giá bài cho tạp chí
 • Viết cá nhân
 • Hội thảo
 • Phản hồi của bạn học về bài viết
 • Bảng kiểm mục
 • Tạp chí
 • Phiếu tự đánh giá tạp chí
 • Phiếu tự đánh giá bài báo, tạp chí
 • Phiếu tự đánh giá tạp chí
 • Phản hồi Cuối cùng

 

Đánh giá Tiến trình và mục đích đánh giá
Thảo luận
Học sinh đọc tiểu sử và thảo luận điều gì làm cho một người trở nên quan trọng. Giáo viên sử dụng thông tin từ buổi thảo luận này để hướng dẩn học sinh khi các em lập kế hoạch và tiến hành phỏng vấn.
Biểu đồ chữ
Giáo viên sử dụng những đóng góp của học sinh về những chi tiết được chọn lựa từ những tiểu sử các em đã đọc để đưa ra những hướng dẫn giúp học sinh chọn những gì đưa vào trong bài tiểu sử các em viết.
Sổ ghi chép  Học sinh viết trong sổ tay những đặc điểm thú vị và quan trọng về nhân vật trong các bài tiểu sử mà các em đang đọc. Giáo viên sử dụng những thông tin này để chuẩn bị những bài học nhỏ trong giai đoạn đọc và viết của dự án.
Phiếu phản hồi thực tập phỏng vấn (doc) Từng cặp học sinh đóng vai phỏng vấn trước từng nhóm nhỏ bạn học, những em này điền vào phiếu Phản hồi thực hành phỏng vấn để phản hồi về các kỹ thuật phỏng vấn của các bạn.
Bản kiểm mục phỏng vấn (doc)
Trước khi học sinh tiến hành phỏng vấn, các em dùng bản kiểm mục này trong việc chuẩn bị cho một cuộc phổng vấn thành công.
Bảng kiểm mục bài viết (doc) Bảng kiểm mục này nhắc cho học sinh những gì các em cần phải đưa vào bài viết trong quá trình các em viết bài.
Phiếu tự đánh giá bài cho tạp chí (doc) Học sinh đưa ra những đặc điểm mà một bài báo hay cần phải có và những suy nghĩ đó của các em được đưa vào một Phiếu tự đánh giá bài viết cho tạp chí. Học sinh sử dụng phiếu tự đánh giá này trong khi các em thực hiện bài biết sẽ giúp các em có được bài viết chất lượng đồng thời giúp các em đưa ra những ý kiến phản hồi cho các bạn rong nhóm viết của mình . Giáo viên sử dụng phiếu này này để đánh giá từng bài viết cá nhân trong tạp chí.
Chuẩn bị thảo luận về bài viết (doc)
Học sinh sử dụng phiếu tự đánh giá bài viết tạp chí và suy ngẩm về những gì các em đã viết để chuẩn bị cho buổi thảo luận với giáo viên. Giáo viên thu thập thông tin từ học sinh trong suốt tiến trình thảo luận nhằm có được những hướng dẫn thích hợp cho từng em, qua đó xác định những vấn đề của tòan lớp để định hướng những hoạt động dạy, học sắp tới.
Phản hối của bạn học (doc)
Một cách định kỳì, học sinh gặp nhau theo từng nhóm nhỏ để chia sẻ bài viết của họ và vận dụng phiếu tự đánh giá bài viết tạp chí để đưa ra phản hồi về nội dung, cấu trúc, văn phong và những lỗi thường gặp.
Bản kiểm mục Tạp chí (doc)
Bản kiểm mục này giúp học sinh sắp xếp thời gian có hiệu quả khi các em tập hợp các bài viết để hình thành cuốn tạp chí.
Phiếu tự đánh giá tạp chí (doc) Theo nhóm, học sinh sử dụng phiếu tự đánh giá này để tạo một tờ tạp chí đạt chất lượng cao.
Phản ánh cuối cùng (doc)
Khi tạp chí đã hoàn tất và được chia sẻ, học sinh viết một bài thu hoạch phản ánh những gì các em đã học được qua việc viết bài và thực hiện phỏng vấn cũng như đặt ra mục tiêu cho dự án viết tiếp theo.
Tiểu sử

Tóm lược

Cấp học: Lớp 3-5

Loại đề tài (dành cho chỉ mục Web site): Ngôn ngữ

Môn: Đọc, Viết, Nói

Chủ đề: Tiểu sử

Kỹ năng tư duy bậc cao: Siêu nhận thức, Liên kết.

Trọng tâm học tập: Phỏng vấn, Viết tường thuật, Tiểu sử.

Thời gian cần thiết:40 phút một ngày trong 2 tuần.