• <Xem thêm trên Intel.com

Kế hoạch Đánh giá cấp Tiểu học

Kế hoạch Đánh giá cấp Tiểu học

Những kế hoạch đánh giá cấp Tiểu học này được xây dựng và thực hiện bởi chính các giáo viên, kết hợp rất nhiều chiến lược đánh giá theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.

 

 

Động vật nguy hiểm: Làm sao chúng ta biết được điều gì có thật và điều gì là hư cấu?
Lớp-2, Ngôn ngữ, Khoa học, Sức khỏe
Bạn có nên chữa bệnh cho một con hổ bị ốm không? Sau khi đọc một cuốn sách về một chú chuột được đề nghị chữa răng đau cho một con cáo,  học sinh tiểu học kết nối các chủ điểm trong sách với cuộc sống của mình. Các em xác định những đặc điểm của loại động vật nguy hiểm, suy nghĩ về tầm quan trọng của việc phải đi khám nha sĩ, và trình bày quan điểm của mình xem việc con chuột từ chối chữa răng cho những động vật nguy hiểm thì có công bằng không.

Tiểu sử: Mỗi con người - một câu chuyện: Mỗi người chúng ta độc đáo như thế nào?
Lớp 3-5 , Ngôn ngữ
Học sinh tiểu học đọc tiểu sử của những người nổi tiếng và học cách viết một bản tiểu sử. Các em đi phỏng vấn những người đang sống trong một nhà điều dưỡng ở địa phương và tạo nên một tờ tạp chí từ những câu chuyện của họ. Vào buổi lễ tổng kết, học sinh sẽ chia sẻ tạp chí của mình với những người đã được phỏng vấn.

Truy tìm phân số: Tính chính xác có thực sự quan trọng?
Lớp 3-5, môn Toán
Học sinh đóng vai là những nhà chuyên gia sử dụng phân số trong công việc. Sau khi nghiên cứu, các em thiết kế và chia sẻ bài trình diễn đa phương tiện hay thư điện tử trình bày tầm quan trọng của việc hiểu biếtvề phân số trong công việc các em đã chọn.

Quan sát bão: Con người đáp ứng thế nào với thay đổi?
Lớp 4-6: Khoa học, Toán, Ngôn ngữ
Học sinh trở thành các chuyên gia dự báo thời tiết để báo cáo về tình hình thời tiết toàn cầu sau khi đã tiến hành các nghiên cứu và điều tra khoa học về các hiện tượng thời tiết.

Kế hoạch Đánh giá cấp Tiểu học