Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® NUC: Shock Drop Test

Demonstrates the durability of the Intel® NUC with a shock drop test; the casing is only scuffed slightly and is still functional after 29 drops.