Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® NUC Ecosystem Enabling Specification

Next Unit of Computing Ecosystem Enabling Specification

Provides the technical specifications for the Next Unit of Computing ecosystem, including specs for tested hardware, design-ready and design-in-progress chassis, and peripherals.

Read the full Ne...xt Unit of Computing Ecosystem Enabling Technical Specification.

Video Liên Quan