• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Desktop Board DG41KR Classic Series Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống