• <Xem thêm trên Intel.com
    • Được Tag Tại Mục

Intel® Desktop Board DB43LD Executive Series Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống