• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Desktop Board D525MW Innovation Series Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống