Chipset Giá Trị Dành Cho Máy Tính Xách Tay Và Để Bàn

Chipset Giá Trị Dành Cho Máy Tính Xách Tay & Để Bàn

Công cụ

 

Hướng Dẫn Chọn Chipset Giá Trị Dành Cho Máy Tính Xách Tay và Để Bàn

Chipset Máy Tính Xách Tay Giá Trị

Phân loại

TDP Tối Đa

Không Có Halogen

Chipset Di động Intel® HM76 Express Đế 4,1 oát
Chipset Di động Intel® HM75 Express Đế 4,1 oát
Mobile Intel® HM70 Express Chipset Giá trị 4,1 watt
Mobile Intel® HM65 Express Chipset
Giá trị
3,9 oát
Mobile Intel® UM67 Express Chipset
Dòng máy chủ đạo 3,4 watt
Intel® 852GMV Chipset Giá trị 3,2 watt Không
Intel® 852PM Chipset Giá trị 5,7 watt Không
Intel® 855GME Chipset Giá trị 4,3 watt Không
Mobile Intel® 910GML Express Chipset Giá trị 10,5 watt Không

Chipset Máy Tính Để Bàn Giá Trị

 

 

 

Intel® G41 Express Chipset Người tiêu dùng 25 watt
Intel® H61 Express Chipset Người tiêu dùng 6,1 watt