Hướng dẫn chọn chipset giá trị cho máy tính xách tay

Chipset giá trị cho máy tính xách tay

Thể loại

TDP tối đa

Không có halogen

Chipset di động Intel® HM76 Express Đế 4,1 oát
Chipset di động Intel® HM75 Express Đế 4,1 oát
Chipset di động Intel® HM70 Express Giá trị 4,1 oát
Chipset di động Intel® HM65 Express Giá trị 3,9 watt
Chipset di động Intel® UM67 Express Dòng máy chủ đạo 3,4 watt
Chipset Intel® 852GMV Giá trị 3,2 watt Không
Chipset Intel® 852PM Giá trị 5,7 watt Không
Chipset Intel® 855GME Giá trị 4,3 watt Không
Chipset di động Intel® 910GML Express Giá trị 10,5 watt Không

Hướng dẫn chọn chipset giá trị cho máy tính để bàn

Chipset giá trị cho máy tính để bàn

Thể loại TDP tối đa Không có halogen
Chipset Intel® G41 Express Dòng máy chủ đạo 25 watt

Chipset Intel® H77 Express Giá trị 6,7 watt
Chipset Intel® H61 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 oát