Hướng dẫn chọn chipset máy chủ và máy trạm

Chipset máy chủ Intel  Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® C608 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C606 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C604 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C602 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C226 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C224 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C222 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C216 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C204 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C206 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® 3000 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 3010 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 3200 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1333/1066/800 MHz
Chipset Intel® 3210 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1333/1066/800 MHz
Chipset Intel® 5000P Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5000V Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5000X Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset của hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5100 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5400 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5400 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5200 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5500 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® 5520 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® E7210 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 800/533 MHz
Chipset Intel® E7221 Bộ xử lý Pentium® 4 với Công nghệ siêu phân luồng 800/533 MHz
Chipset Intel® E7230 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 với Công nghệ siêu phân luồng Bộ xử lý Intel® Pentium® D 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 7300 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 7300 1066 MHz
Chipset Intel® E7320 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 2MB bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz, bộ nhớ đệm L2 1MB 800 MHz
Chipset Intel® E7500 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 512K 400 MHz
Chipset Intel® 7500 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 7500, bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 6500 và bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9300 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® E7501 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ đệm L2 512K 400/533 MHz
Chipset Intel® E7505 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ đệm L2 512K 400/533 MHz
Chipset Intel® E7520 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 2MB, bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz và bộ nhớ đệm L2 1MB 800 MHz
Chipset Intel® E8500 Nền tảng đa xử lý của bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit 667 MHz
Chipset Intel® E8870 Bộ xử lý Intel® Itanium® 400 MHz
Chipset Intel® E8870 có thành phần E8870SP Bộ xử lý Intel® Itanium® 400 MHz
Chipset máy trạm của Intel Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® 3450 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3400 Không áp dụng
Chipset Intel® E7205 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 533 MHz
Chipset Intel® E7525 Bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit 800 MHz
Chipset Intel® X58 Express Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 và bộ xử lý Intel® Core™ i7 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây