Chipset cấp độ doanh nghiệp của Intel® dành cho máy chủ, máy trạm và các thiết bị khác được sử dụng trong hàng loạt ứng dụng từ các cụm kỹ thuật quy mô lớn, trung tâm dữ liệu cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chipset này cho phép nhiều khả năng với sự hỗ trợ bổ sung cho lưu trữ doanh nghiệp và băng thông I/O bổ sung để giải quyết khối lượng công việc doanh nghiệp đòi hỏi cao.

Hướng dẫn chọn chipset máy chủ

Chipset Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® C608 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C606 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C604 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C602 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C226 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C224 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C222 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C216 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C204 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C206 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon E3 Không áp dụng

Hướng dẫn chọn chipset máy trạm Intel®

Chipset Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® X58 Express Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 và bộ xử lý Intel® Core™ i7 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây