Chipset máy chủ và máy trạm Intel®

Công cụ

 

Nội Dung Liên Quan

Hướng dẫn chọn chipset máy chủ và máy trạm

Chipset máy chủ Intel 

Bộ xử lý

Bus hệ thống

Chipset Intel® C608 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C606 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C604 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C602 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C226 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C224 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C222 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C216 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng

Chipset Intel® C204

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Không áp dụng

Intel® C206 chipset

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Không áp dụng

Chipset Intel® 3000

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3000 series

1066/800/533 MHz

Chipset Intel® 3010

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3000 series

1066/800/533 MHz

Chipset Intel® 3200

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3000 series

1333/1066/800 MHz

Chipset Intel® 3210

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3000 series

1333/1066/800 MHz

Chipset Intel® 5000P

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000 series

1066/1333 MHz

Chipset Intel® 5000V

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000 series

1066/1333 MHz

Chipset Intel® 5000X

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000 series

1066/1333 MHz

Intel® 5100 Memory Controller Hub Chipset

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000 series

1066/1333 MHz

Chipset Intel® 5400

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5400 series Bộ xử lý Intel® Xeon® 5200 series

1066/1333 MHz

Chipset Intel® 5500

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5500 series

6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây

Chipset Intel® 5520

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5500 series

6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây

Chipset Intel® E7210

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4

800/533 MHz

Chipset Intel® E7221

Bộ xử lý Pentium® 4 với công nghệ Siêu Phân luồng

800/533 MHz

Chipset Intel® E7230

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 với công nghệ Siêu Phân luồng bộ xử lý Intel® Pentium® D

1066/800/533 MHz

Chipset Intel® 7300

Bộ xử lý Intel® Xeon® 7300 series

1066 MHz

Chipset Intel® E7320

Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ cache L2 2MB bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz, bộ nhớ cache L2 1MB

800 MHz

Chipset Intel® E7500

Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ cache L2 512K

400 MHz

Chipset Intel® 7500

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® 7500, dòng bộ xử lý Intel® Xeon® 6500 và dòng bộ xử lý Intel® Itanium® 9300

6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây

Chipset Intel® E7501

Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ cache L2 512K

400/533 MHz

Chipset Intel® E7505

Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ cache L2 512K

400/533 MHz

Chipset Intel® E7520

Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 2MB, bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz và bộ nhớ đệm L2 1MB

800 MHz

Chipset Intel® E8500

Bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit MP

667 MHz

Chipset Intel® E8870

Bộ xử lý Intel® Itanium®

400 MHz

Chipset Intel® E8870 có thành phần E8870SP

Bộ xử lý Intel® Itanium®

400 MHz

     

Chipset máy trạm của Intel

Bộ xử lý

Bus hệ thống

Chipset Intel® 3450

Bộ xử lý Intel® Xeon® 3400 series

Không áp dụng

Chipset Intel® E7205

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4

533 MHz

Chipset Intel® E7525

Bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit

800 MHz

Chipset Intel® X58 Express

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5500 series và bộ xử lý Intel® Core™ i7

6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây