Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Hướng dẫn chọn chipset máy chủ và máy trạm

Chipset máy chủ Intel  Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® C608 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C606 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C604 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C602 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Không áp dụng
Chipset Intel® C226 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C224 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C222 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 2,5 GHz
Chipset Intel® C216 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C204 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® C206 Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 Không áp dụng
Chipset Intel® 3000 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 3010 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 3200 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1333/1066/800 MHz
Chipset Intel® 3210 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3000 1333/1066/800 MHz
Chipset Intel® 5000P Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5000V Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5000X Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset của hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5100 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5400 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5400 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5200 1066/1333 MHz
Chipset Intel® 5500 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® 5520 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® E7210 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 800/533 MHz
Chipset Intel® E7221 Bộ xử lý Pentium® 4 với Công nghệ siêu phân luồng 800/533 MHz
Chipset Intel® E7230 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 với Công nghệ siêu phân luồng Bộ xử lý Intel® Pentium® D 1066/800/533 MHz
Chipset Intel® 7300 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 7300 1066 MHz
Chipset Intel® E7320 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 2MB bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz, bộ nhớ đệm L2 1MB 800 MHz
Chipset Intel® E7500 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 512K 400 MHz
Chipset Intel® 7500 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 7500, bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 6500 và bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9300 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây
Chipset Intel® E7501 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ đệm L2 512K 400/533 MHz
Chipset Intel® E7505 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 533 MHz và bộ nhớ đệm L2 512K 400/533 MHz
Chipset Intel® E7520 Bộ xử lý Intel® Xeon® có bộ nhớ đệm L2 2MB, bộ xử lý Intel® Xeon® có bus hệ thống 800 MHz và bộ nhớ đệm L2 1MB 800 MHz
Chipset Intel® E8500 Nền tảng đa xử lý của bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit 667 MHz
Chipset Intel® E8870 Bộ xử lý Intel® Itanium® 400 MHz
Chipset Intel® E8870 có thành phần E8870SP Bộ xử lý Intel® Itanium® 400 MHz
Chipset máy trạm của Intel Bộ xử lý Bus hệ thống
Chipset Intel® 3450 Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 3400 Không áp dụng
Chipset Intel® E7205 Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 533 MHz
Chipset Intel® E7525 Bộ xử lý Intel® Xeon® 64 bit 800 MHz
Chipset Intel® X58 Express Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 và bộ xử lý Intel® Core™ i7 6,4; 5,86 và 4,8 GT/giây