• <Quay lại Tìm kiếm

Chipset Intel® E8870

Có Bộ Phận E8870SP

Intel® E8870 Chipset

Chipset Intel® E8870, có bộ phận E8870SP, xây dựng trên tiền thân nền ứng dụng nút đơn của nó và cho phép cấu hình nhiều nút ở tối đa tám bộ xử lý Intel® Itanium®. Bộ xử lý bổ sung này và thông khoảng I/O đóng vai trò thiết yếu đối với các hệ thống được sử dụng cho các cơ sở dữ liệu lớn, thông tin kinh doanh, Hoạch Định Tài Nguyên Doanh Nghiệp (ERP) và các ứng dụng hạng nặng, cao cấp khác. Kiến trúc xây dựng khối có độ tin cậy và dễ bảo trì cao này của Chipset Intel® E8870 mang lại lợi nhuận trên vốn đầu tư cao, cho phép hệ thống phát triển nhu cầu kinh doanh của bạn.

Intel® E8870 Chipset

Sơ Đồ Chipset

Các sản phẩm liên quan
Bộ xử lý
Chipset

Chipset Intel® E8870460GX

Khác
Tính năng và lợi ích
Kiến trúc chipset cân bằng Cung cấp hiệu suất hệ thống tối ưu thông qua băng thông căn chỉnh kỹ (bus hệ thống, bộ nhớ SP và băng thông I/O được cân bằng tốt).
Hỗ trợ nhiều thế hệ dòng bộ xử lý Intel® Itanium® Tuổi thọ của nền ứng dụng.
Bảo vệ bằng Mã Sửa Lỗi Dữ Liệu (ECC) ở các giao diện chính Cung cấp tính toàn vẹn của dữ liệu hạng doanh nghiệp trên nhiều nút.
Kiến trúc lọc tìm kiếm trung tâm dựng sẵn của E8870SP Đảm bảo tính nhất quán trong khi giảm thiểu quá trình tìm kiếm đến các nút ở xa.
Khả năng bus hệ thống 400 MHz, 128 bit Bus hệ thống 6,4 GB/giây hỗ trợ tối đa 4 bộ xử lý Intel® Itanium® đảm bảo hiệu suất hệ thống tối ưu.
Dung lượng bộ nhớ cao Hub Bộ Nhớ DDR (DMH) cung cấp tối đa 8 khe DIMM với tổng cộng 32 khe bộ nhớ được phép ở mỗi nút bộ xử lý. Dung lượng tối đa được hỗ trợ ở mỗi nút bộ xử lý là 128 GB sử dụng DIMM 4 GB.
Hai cổng có khả năng mở rộng băng thông cao mỗi SNC và SIOH Cung cấp đủ thông khoảng hệ thống cho các cấu hình nút đơn, nhiều nút và hạ cấp.
Khả năng kết nối giao diện hub 2.0 Cung cấp băng thông 1 GB/giây mỗi kết nối, cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình I/O và vừa cung cấp khả năng linh hoạt vừa cung cấp hiệu suất.
Công cụ tiền truy xuất I/O và bộ nhớ cache dựng sẵn Cung cấp băng thông đầy đủ để trả lại dữ liệu.
Hỗ trợ bridge PCI/PCI-X hiệu suất cao Hỗ trợ tất cả các thiết bị I/O PCI/PCI-X, từ PCI kế thừa đến PCI-X hiệu suất cao ở 133 MHz.
RASUM nền ứng dụng tiên tiến Bảo vệ và khắc phục ECC, xóa bộ nhớ, Khôi Phục Sau Lỗi Thiết Bị Nhớ (MDFR), nhiều đường dẫn I/O dư thừa và nhật ký lỗi kết hợp để mang lại một nền ứng dụng đáng tin cậy hơn. Điều này giúp giảm thời gian chết để sửa chữa và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ở mọi cổng kết nối và bus.