• <Xem thêm trên Intel.com

Mobile Intel® QM77 Express Chipset Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống