• <Quay lại Thư viện Nội dung

Intel® X79 Express Chipset: Thermal Specs, Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống