Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® X79 Express Chipset Thermal Mechanical Specifications and Design Guide

Intel® X79 Express Chipset Thermal Mechanical Specifications and Design Guide