• <Xem thêm trên Intel.com

Các chipset Intel®

Intel Chipset

Chipset Intel®

Nâng cao hiệu suất bằng công nghệ chipset Intel® dành cho máy chủ, máy tính để bàn và máy tính xách tay. Tối đa hóa công suất của các hệ thống sử dụng bộ xử lý bằng các chipset hạng doanh nghiệp được nâng cao bằng những công nghệ mới nhất. Trải nghiệm hiệu suất, công suất, độ ổn định, các tính năng, và độ đáng tin cậy bạn mong chờ từ các ứng dụng điện toán nhúng. Có được công suất và hiệu suất bạn cần để kết nối một thế hệ nền tảng đa phương tiện nối mạng mới.

Tìm Hiểu Thêm

Sơ đồ máy tính để bàn, di động, và máy chủ

Chipset Máy Chủ và Máy Trạm

Chipset máy chủ Intel®

Chipset máy trạm Intel®

Hiệu suất để làm việc và giải trí

Có được khả năng nâng cao cho âm thanh, video kỹ thuật số, và giao tiếp bằng công nghệ chipset Intel® dành cho PC để bàn.

Khả năng hạng doanh nghiệp

Tối đa hóa công suất của hệ thống sử dụng bộ xử lý Intel® bằng các tính năng nâng cao công nghệ mới nhất của chipset hạng doanh nghiệp Intel®.

Âm thanh và video nâng cao

Có được công suất và hiệu suất bạn cần để kết nối một thế hệ nền tảng đa phương tiện nối mạng mới.

Luôn có tính đa năng chất lượng cao

Có được khả năng nâng cao cho âm thanh, video kỹ thuật số, và giao tiếp bằng công nghệ chipset Intel® dành cho máy tính xách tay.

Độ ổn định và đáng tin cậy đã nhúng

Intel cung cấp nhiều chipset kiến trúc Intel® nhúng khác nhau để bạn chọn—tùy vào yêu cầu ứng dụng về hiệu suất, nhiệt, đồ họa, bộ nhớ, và tính năng I/O.