Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Q57 Express Chipset

Intel® Q57 Express Chipsets Product Brief

Desktop PC systems based on the Intel® Q57 Express Chipset, combined with an Intel® Core™ vPro™ processor, deliver smart security, cost saving manageability, and intelligent performance for business platforms.

The Intel Q57 Express Chipset continues to push innovation with a new architecture designed to deliver quality, performance, and industry-leading I/O technologies on platforms powered by Intel® Core™ i7-800, Intel® Core™ i5, or Intel® Core™ i3 processors. The new technologies featured in the Intel Q57 Chipset include enhancements to Intel® Active Management Technology, Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST), and hardware-based KVM Remote Control.

Read the full Intel® Q57 Express Chipsets Product Brief.

Video Liên Quan