Thêm một chiều mới cho trải nghiệm máy tính của bạn với các chipset Intel® có mục đích dùng cho sinh hoạt hàng ngày của bạn. Xem những video HD yêu thích với hình ảnh sáng rõ, xem và sửa thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất trong ảnh của bạn, và có thể chơi mượt mà các game hiện đại ngày nay.

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo cho máy tính xách tay

Chipset Máy Tính Xách Tay

Thể loại

TDP tối đa

Không có halogen

Cổng USB

Số làn PCIe* 3.0

Cổng SATA
Chipset di động Intel® HM175

Dòng máy chủ đạo

2,6 W 14 (tối đa 8 USB 3.0) Tối đa 16 Tối đa 4 SATA 6 Gbps
Chipset di động Intel® HM170

Dòng máy chủ đạo

2,6 W 14 (tối đa 8 USB 3.0) Tối đa 16 Tối đa 4 SATA 6 Gbps

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo của máy tính để bàn

Chipset máy tính để bàn

Thể loại

Đế cắm CPU

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cổng USB

Số làn PCIe* 3.0

Cổng SATA

Intel® RST cho cổng lưu trữ PCIe 3.0

(tối đa 4x M.2)1

Chipset Intel® H270 Dòng máy chủ đạo LGA1151 1x16 14 (tối đa tám USB 3.0) Tối đa 20 Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa sáu SATA 6 Gb/giây) 2
Chipset Intel® H170 Dòng máy chủ đạo
LGA1151 1x16 14 (tối đa tám USB 3.0) Tối đa 20 Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa sáu SATA 6 Gb/giây) 2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Số làn/cổng tối đa có sẵn có thể thay đổi tùy theo việc thực thi nền tảng