Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Thêm một chiều mới cho trải nghiệm máy tính của bạn với các chipset Intel® có mục đích dùng cho sinh hoạt hàng ngày của bạn. Xem những video HD yêu thích với hình ảnh sáng rõ, xem và sửa thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất trong ảnh của bạn, và có thể chơi mượt mà các game hiện đại ngày nay.

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo cho máy tính xách tay

Chipset Máy Tính Xách Tay

Thể loại

TDP tối đa

Không có halogen

Cổng USB

Cổng PCIe* 2.0

Cổng SATA
Chipset Intel® QM87 cho thiết bị di động Hiệu năng 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)
Chipset Intel® HM87 cho thiết bị di động Hiệu năng 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)
Chipset Intel® HM86 cho thiết bị di động Dòng máy chủ đạo 2,7 W 14 (tối đa bốn USB 3.0) Tối đa tám
Bốn SATA 3 Gb/giây (hai SATA 6 Gb/giây)

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo của máy tính để bàn

Chipset máy tính để bàn

Thể loại

TDP tối đa

Không có halogen

Cổng USB

Cổng PCIe*

Cổng SATA
Chipset Intel® H170 Hiệu năng
6 W 14 (tối đa tám USB 3.0) PCIe* 3.0: tối đa mười sáu Tối đa sáu SATA 6 Gb/giây

Chipset Intel® H97

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

14 (tối đa sáu USB 3.0)

 

Tối đa tám

Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa sáu SATA 6 Gb/giây)

Chipset Intel® H87 Dòng máy chủ đạo 4,1 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)