Chipset Chính Thống Dành Cho Máy Tính Xách Tay và Máy Tính Để Bàn

Công cụ

 

Hướng dẫn Chọn Chipset Chính thống dành cho Máy tính xách tay và Máy tính để bàn

Chipset Máy tính để bàn

Phân Loại

Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa

Không Có Halogen

Cổng USB

Cổng PCIe* 2.0

Cổng SATA
Chipset Intel® H97 Dòng máy chủ đạo 4,1 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám Sáu SATA 3Gb/giây (tối đa sáu SATA 6Gbps)
Chipset H87 Intel® Dòng máy chủ đạo 4,1 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3Gb/giây (tối đa sáu SATA 6Gb/giây)

Chipset Intel® H77 Express

Dòng máy chủ đạo

6,7 W

 

 

 

Chipset Intel® H67 Express

Dòng máy chủ đạo

6,1 W

     

Chipset Intel® P67 Express

Dòng máy chủ đạo

6,1 W

 

 

 
Chipset Intel® Q67 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W

 

 

 
Chipset Intel® B65 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W      
Chipset Intel® Q65 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W      

Chipset Máy Tính Xách Tay

Phân Loại

Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa

Không Có Halogen

Cổng USB

Cổng PCIe* 2.0

Cổng SATA
Chipset Intel® Di động QM87 Khả Năng Làm Việc 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3Gb/giây (tối đa bốn SATA 6Gb/giây)
Chipset Intel® Di động HM87 Khả Năng Làm Việc 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3Gb/giây (tối đa bốn SATA 6Gb/giây)
Chipset Intel® Di động HM86 Dòng máy chủ đạo 2,7 W 14 (tối đa bốn USB 3.0) Tối đa tám
Bốn SATA 3Gb/giây (hai SATA 6Gb/giây)

Chipset Intel® Di động HM76 Express

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

12 (bốn USB 3.0)

Tám

 

Chipset Intel® Di động HM75 Express

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

12 (không có USB 3.0)

Tám

 

 

Chipset di động Intel® QS77 Express

Khả Năng Làm Việc

Khả năng quản lý và bảo mật tối đa

3,6 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 

Chipset di động Intel® QM77 Express

Khả Năng Làm Việc

Khả năng quản lý và bảo mật tối đa

4,1 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 
Chipset Intel® Di động HM77 Express Khả Năng Làm Việc
Thiết kế dành cho doanh nghiệp
4,1 W
14 (bốn USB 3.0) Tám  

Chipset Di động Intel® UM77 Express

Hiệu năng được tối ưu hóa để tiết kiệm điện
Thiết kế dành cho doanh nghiệp
3,0 W

Mười (bốn USB 3.0) Bốn