Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Chipset chủ đạo của Intel cho máy tính xách tay và máy tính để bàn

Chipset chủ đạo của Intel® hỗ trợ dòng bộ xử lý Intel® Core™ với Công nghệ Intel® Turbo Boost

Tìm hiểu

Thêm một chiều mới cho trải nghiệm máy tính của bạn với các chipset Intel® có mục đích dùng cho sinh hoạt hàng ngày của bạn. Xem những video HD yêu thích với hình ảnh sáng rõ, xem và sửa thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất trong ảnh của bạn, và có thể chơi mượt mà các game hiện đại ngày nay.

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo cho máy tính xách tay

Chipset máy tính xách tay

Phân loại

Năng suất giải nhiệt thiết kế (TDP) tối đa

Không có halogen

Cổng USB

Cổng PCIe* 2.0

Cổng SATA
Chipset Intel® QM87 cho thiết bị di động Hiệu năng 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)
Chipset Intel® HM87 cho thiết bị di động Hiệu năng 2,7 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)
Chipset Intel® HM86 cho thiết bị di động Dòng máy chủ đạo 2,7 W 14 (tối đa bốn USB 3.0) Tối đa tám
Bốn SATA 3 Gb/giây (hai SATA 6 Gb/giây)

Chipset Intel® HM76 Express cho thiết bị di động

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

12 (bốn USB 3.0)

Tám

 

 

Chipset Intel® HM75 Express cho thiết bị di động

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

12 (không có USB 3.0)

Tám
 

Chipset Intel® QS77 Express cho thiết bị di động

Hiệu năng

Khả năng quản lý và bảo mật tối đa

3,6 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 

Chipset Intel® QM77 Express cho thiết bị di động

Hiệu năng

Khả năng quản lý và bảo mật tối đa

4,1 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 
Chipset Intel® HM77 Express cho thiết bị di động Hiệu năng
Thiết kế dành cho doanh nghiệp
4,1 W
14 (bốn USB 3.0) Tám  

Chipset Intel® UM77 Express cho thiết bị di động

Hiệu năng được tối ưu hóa để tiết kiệm điện
Thiết kế dành cho doanh nghiệp
3,0 W

Mười (bốn USB 3.0) Bốn  

Hướng dẫn chọn chipset chủ đạo của máy tính để bàn

Chipset máy tính để bàn

Phân loại

Năng suất giải nhiệt thiết kế (TDP) tối đa

Không có halogen

Cổng USB

Cổng PCIe* 2.0

Cổng SATA

Chipset Intel® H97

Dòng máy chủ đạo

4,1 W

14 (tối đa sáu USB 3.0)

 

Tối đa tám

Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa sáu SATA 6 Gb/giây)

Chipset Intel® H87 Dòng máy chủ đạo 4,1 W 14 (tối đa sáu USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3 Gb/giây (tối đa bốn SATA 6 Gb/giây)

Chipset Intel® H77 Express

Dòng máy chủ đạo

6,7 W

 

 

 

Chipset Intel® H67 Express

Dòng máy chủ đạo

6,1 W

     

Chipset Intel® P67 Express

Dòng máy chủ đạo

6,1 W

 

 

 
Chipset Intel® Q67 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W

 

 

 
Chipset Intel® B65 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W      
Chipset Intel® Q65 Express Dòng máy chủ đạo 6,1 W