Các Chipset Thiết bị Internet

Công cụ

 

Nội Dung Liên Quan

Hướng Dẫn Chọn Chipset Thiết Bị Internet

Chipset Thiết Bị Internet Intel

TDP Tối Đa

Không Có Halogen

Bộ xử lý

Intel® NM10 Express Chipset

2,1 Watt

Không

Bộ xử lý Intel® Atom™

Intel® SM35 Express Chipset

0,75 Watt

Bộ xử lý Intel® Atom™