Các Chipset Thiết bị Internet

Công cụ

 

Hướng Dẫn Chọn Chipset Thiết Bị Internet

Chipset Thiết Bị Internet Intel

TDP Tối Đa

Không Có Halogen

Bộ xử lý

Intel® NM10 Express Chipset

2,1 Watt

Không

Bộ xử lý Intel® Atom™

Intel® SM35 Express Chipset

0,75 Watt

Bộ xử lý Intel® Atom™