• <Xem thêm trên Intel.com

Mobile Intel® Express Chipset HM70: Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống