• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® H67 Express Chipset, 2nd Generation Intel® Core™ Processors

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống