• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® E8501 Chipset eXternal Memory Bridge Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống