Chipset Doanh nghiệp Dành Cho Laptop và Máy tính để bàn

  • Thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn

Chipset Doanh nghiệp Dành Cho Laptop và Máy tính để bàn

Công cụ

 

Hướng Dẫn Chọn Chipset Doanh Nghiệp Dành Cho Máy Tính Xách Tay và Để Bàn

Chipset Máy tính để bàn

Phân khúc

Phân Loại

Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa
Không Có Halogen
Cổng USB
Cổng PCIe* 2.0
Cổng SATA
Chipset Q87 Intel® Quản lý và bảo mật tối đa Doanh nghiệp và Khả năng làm việc 4.1 W 14 (bốn USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA 3Gb
(lên đến sáu SATA 6Gbp)
Chipset H85 Intel® Bảo mật và khả năng quản lý Doanh nghiệp 4.1 W 14 (bốn USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA Gbp
(lên đến bốn SATA 6Gbp)
Chipset H85 Intel® Dành cho Doanh nghiệp Nhỏ Doanh nghiệp nhỏ: 4.1 W 12 (bốn USB 3.0) Tối đa tám
Sáu SATA Gbp
(bốn SATA 6Gbp)

Chipset Intel® Q77 Express

Quản lý và bảo mật tối đa

Doanh nghiệp

6.7 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 

Chipset Intel® Q75 Express

Bảo mật và khả năng quản lý

Doanh nghiệp

6.7 W

14 (bốn USB 3.0)

Tám

 

Chipset Intel® B75 Express

Dành cho Doanh nghiệp Nhỏ

Doanh nghiệp

6.7 W

12 (bốn USB 3.0)

Tám

 
Chipset Máy tính xách tay

Phân khúc

Phân Loại

Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa
Không Có Halogen
Cổng USB
Cổng PCIe* 2.0
Cổng SATA
Chipset Di động Intel® QS77 Express
Người tiêu dùng cao cấp và công ty Khả Năng Làm Việc 3,6 W 14 (bốn USB 3.0) Tám  
Chipset Di động Intel® QM77 Express
Người tiêu dùng cao cấp và công ty Khả Năng Làm Việc 3,1 W 14 (bốn USB 3.0) Tám  
Chipset Di động Intel® GS67 Express
  Dòng máy chủ đạo        
Chipset Di động Intel® QM67 Express
  Khả Năng Làm Việc 3,9 W