• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 852GM Small Form Factor Board

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống