Intel® 852GM/852GMV Chipset Graphics and Memory Controller Hub

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống