Intel® 82801DBM I/O Controller Hub 4 Mobile (ICH4-M) Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống