Modem Cáp Intel®

  • Khám phá dòng Puma—modem cáp tích hợp thượng hạng, hộp đổi tín hiệu cáp TV và các giải pháp video cáp

Modem Cáp Intel®

 

Tóm lược về sản phẩm dòng Puma

  • Tóm lược về sản phẩm dòng Puma
  • Tóm lược về sản phẩm Puma 5
  • Tóm lược về ứng dụng Puma 4

Tài liệu kỹ thuật bổ sung

Sản phẩm

Các giải pháp dữ liệu, thoại và video DOCSIS* 3.0

TNETC4800

TNETC4810

TNETC4830

Các giải pháp modem thoại và cổng dữ liệu DOCSIS* 2.0

TNETC4700/4710

TNETC540

Các giải pháp modem dữ liệu DOCSIS* 2.0

TNETC4600/TNETC4602

TNETC430/TNETC436

Phần mềm DOCSIS* 2.0

Phần mềm DOCSIS2.0

Phần mềm PacketCable* DOCSIS