Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Hadoop* Clusters Built on 10 Gigabit Ethernet

Hadoop* is increasingly popular for processing big data. Dramatic improvements in mainstream compute and storage resources help make Hadoop clusters viable for most organizations. But to provide a balanced system, those building blocks must be complemented by 10 Gigabit Ethernet, rather than legacy Gigabit Ethernet networking. This study found success by building on a 10GBASE-T foundation that combines Arista switches, Intel® Ethernet 10 Gigabit Converged Network Adapters, and Intel® Xeon® processor-based servers.

Video Liên Quan