• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E7-4800 v2 Product Family

Four-socket technical computing performance benchmarks

Intel® Xeon® processor

Make business intelligence your competitive advantage. The Intel® Xeon® processor E7-8800/4800/2800 v2 product families—unlock the potential of your data. It’s incredible what you can find when you know where to look. 

Memory bandwidth based on STREAM*

STREAM is a benchmark for measuring a platform's memory bandwidth. STREAM performs a series of reads and writes to and from very large arrays to determine memory bandwidth. There are four different outputs of STREAM (Add, Copy, Scale, and Triad). Most use the Triad result.

Reduce your server count by increasing your per server performance with the next generation Intel Xeon processor E7 v2 product family by increasing STREAM performance up to 2.4x over previous generation Intel Xeon processor E7-4870.

Improve your business efficiency by choosing servers based on Intel Xeon processor E7-4890 v2 with up to 98% (1.9x) faster performance over IBM POWER 750* (POWER7*).

Best publications as of February 2014.

Chi Tiết Cấu Hình

Common Measures

IBM POWER7* -based Platform Intel® Xeon®  E7-4870-based Platform Intel Xeon Processor E7-4890 v2-based Platform

Platform manufacturer

IBM

Intel

Intel

System IBM Power 750* Intel® E7505 chipset-based platform Intel® 606J chipset-based platform

Number of processors

4

4

4

Number of cores / threads

6/24 per processor

10/20 per processor

15/30 per processor

Processor speed

3.3 GHz

2.4 GHz

2.8 GHz

System memory

512 GB

128 GB

512 GB

Operating system

Unknown

Red Hat Enterprise Linux* 6.2

Red Hat Enterprise Linux 6.3

Source

IBM Power Systems Performance Report

Internal technical report

Internal technical report

Additional information: 1 2 3 4 5 6

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel® microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific computer systems, components, software, operations, and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more information, go to www.intel.com/performance.

2. Intel không kiểm soát hay kiểm tra việc thiết kế hoặc triển khai các đánh giá chấm điểm của bên thứ ba hoặc những trang web được tham chiếu trong tài liệu này. Intel khuyến khích tất cả khách hàng truy cập các trang web tham chiếu hoặc các trang khác có báo cáo thông tin về đánh giá hiệu năng và xác nhận xem các đánh giá hiệu năng tham chiếu có chính xác và phản ánh đúng hiệu năng hệ thống hiện có để mua hay không.

3. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

4. Trình biên dịch của Intel có thể tối ưu hóa hoặc không tối ưu hóa ở cùng cấp độ cho các bộ vi xử lý không phải của Intel đối với những tối ưu hóa không dành riêng cho các bộ vi xử lý Intel®. Các tối ưu hóa này bao gồm các tập hợp câu lệnh SSE2 và SSE3 cũng như các tối ưu hóa khác. Intel không bảo đảm tính sẵn có, các chức năng hoặc sự hiệu quả của bất kỳ tối ưu hóa nào trên các bộ vi xử lý không do Intel sản xuất. Những tối ưu hóa phụ thuộc bộ vi xử lý trong sản phẩm này nhằm mục đích sử dụng với các bộ vi xử lý Intel. Một số tối ưu hóa không cụ thể cho vi kiến trúc Intel® được dành cho các bộ vi xử lý Intel. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng và tham khảo cho người dùng để biết thêm thông tin về các chỉ dẫn cụ thể trong thông báo này. Bản hiệu chỉnh thông báo #20110804

5. SPEC* cũng như tên các tên đánh giá chấm điểm SPECint*, SPECfp*, SPECjbb*, SPECjEnterprise*, SPECvirt_sc*, SPECpower_ssj*, SPECompM* và SPECompL* là các nhãn hiệu đã đăng ký của Standard Performance Evaluation Corporation.

6. So sánh dựa trên số socket bộ xử lý tối đa có trong các hệ thống được so sánh, con số này có thể khác so với con số bộ xử lý/chip liệt kê trong các kết quả đánh giá. So sánh với các hệ thống 8 socket đã được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống hỗ trợ nhiều hơn 8 socket bộ xử lý.