• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E7-4800 v2 Product Family

Four-socket business intelligence performance benchmarks

Intel® Xeon® processor

Make business intelligence your competitive advantage. The Intel® Xeon® processor E7-8800/4800/2800 v2 product families—unlock the potential of your data. It’s incredible what you can find when you know where to look. 

Business intelligence performance with Terracotta BigMemory Max*

As data set sizes grow from gigabytes to petabytes, the costs of scaling performance to keep up with the data explosion becomes the challenge. This Java* application workload test puts the data into memory vs. disk and grows the data size while measuring transactions per second. For more information, see http://terracotta.org/products/bigmemorymax.

By harnessing the power of Terracotta BigMemory Max and servers equipped with the Intel Xeon processor E7 v2 family, enterprises can build a foundation that enables data analysis use cases that were, up until recently, difficult or impossible to implement.

Data stores ranging from 1 billion, 2 billion, to 3 billion elements, with each element consisting of an average of 2 kilobytes, represent information bits processed to gain insights such as real-time fraud detection.

The results demonstrate that even as the volume of data increased at each memory configuration point, latency and throughput remained stable. The latency remained fairly constant at 4.2 to 4.3 milliseconds, while the transactions per second (TPS) remained stable between 45,230 and 46,915.

Best publications as of February 2014.

Related Business Intelligence Benchmarks

Chi Tiết Cấu Hình

Common Measures

Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2-based Platform with 2 TB Data Store Size Intel Xeon Processor E7-4890 v2-based Platform with 4 TB Data Store Size Intel Xeon Processor E7-4890  v2-based Platform with 5.5 TB Data Store Size

Platform manufacturer

Intel

Intel

Intel

System

Intel® 606J chipset-based platform

 

Intel 606J chipset-based platform

 

Intel 606J chipset-based platform

 

Number of processors

4

4

4

Number of cores/threads

15/30 per processor

15/30 per processor

15/30 per processor

Processor speed

2.2 GHz

2.2 GHz

2.2 GHz

System memory

96x Micron 64GB DDR3 1333 LRDIMM

96x Micron 64GB DDR3 1333 LRDIMM

96x Micron 64GB DDR3 1333 LRDIMM

Operating system

Red Hat Enterprise Linux* 6.4

Red Hat Enterprise Linux* 6.4

Red Hat Enterprise Linux* 6.4

Additional software

Terracotta BigMemory Max* 4.0.5

Terracotta BigMemory Max* 4.0.5

Terracotta BigMemory Max* 4.0.5

Source

Intel Internal Testing

Intel Internal Testing

Intel Internal Testing

Additional information:1 2 3 4

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel® microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific computer systems, components, software, operations, and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more information, go to www.intel.com/performance.

2. Intel không kiểm soát hay kiểm tra việc thiết kế hoặc triển khai các đánh giá chấm điểm của bên thứ ba hoặc những trang web được tham chiếu trong tài liệu này. Intel khuyến khích tất cả khách hàng truy cập các trang web tham chiếu hoặc các trang khác có báo cáo thông tin về đánh giá hiệu năng và xác nhận xem các đánh giá hiệu năng tham chiếu có chính xác và phản ánh đúng hiệu năng hệ thống hiện có để mua hay không.

3. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

4. Trình biên dịch của Intel có thể tối ưu hóa hoặc không tối ưu hóa ở cùng cấp độ cho các bộ vi xử lý không phải của Intel đối với những tối ưu hóa không dành riêng cho các bộ vi xử lý Intel®. Các tối ưu hóa này bao gồm các tập hợp câu lệnh SSE2 và SSE3 cũng như các tối ưu hóa khác. Intel không bảo đảm tính sẵn có, các chức năng hoặc sự hiệu quả của bất kỳ tối ưu hóa nào trên các bộ vi xử lý không do Intel sản xuất. Những tối ưu hóa phụ thuộc bộ vi xử lý trong sản phẩm này nhằm mục đích sử dụng với các bộ vi xử lý Intel. Một số tối ưu hóa không cụ thể cho vi kiến trúc Intel® được dành cho các bộ vi xử lý Intel. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng và tham khảo cho người dùng để biết thêm thông tin về các chỉ dẫn cụ thể trong thông báo này. Bản hiệu chỉnh thông báo #20110804