Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

AutoBeat Insider Interviews Intel’s Elliot Garbus on IoT

Intel’s Automotive Solutions Division GM Elliot Garbus discusses the role of IoT in making driving safer and saving automakers money with AutoBeat.