Chia sẻ Nhanh hơn với Đồng bộ Nhanh Video của Intel®

Nhanh chóng chuyển đổi và chia sẻ video nhanh hơn với Đồng bộ Nhanh video của Intel®

Với Đồng bộ Nhanh Video của Intel® và PC sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ mới nhất, bạn có thể chuyển đổi và chia sẻ video nhanh hơn.