Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Quick Sync Video

Đồng bộ Nhanh Video của Intel® cải thiện tốc độ mà tại đó người dùng có thể tải xuống, tạo và chỉnh sửa video trên máy tính, tăng tốc độ chuyển đổi và chia sẻ so với các hệ thống cũ.