Đồng bộ Nhanh Video của Intel® Tăng tốc độ Sản xuất

Công nghệ cải thiện tốc độ mà tại đó người dùng có thể tải xuống, tạo, chỉnh sửa và chia sẻ

Đồng bộ Nhanh Video của Intel® cải thiện tốc độ mà tại đó người dùng có thể tải xuống, tạo và chỉnh sửa video trên máy tính, tăng tốc độ chuyển đổi và chia sẻ so với các hệ thống cũ.