Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Yêu cầu một hệ thống hỗ trợ Intel® WiDi và một thiết bị nhận hỗ trợ Intel® WiDi. Khả năng phát 1080p và Blu-ray* hoặc những nội dung được bảo vệ khác chỉ có trên các máy tính sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 3 hoặc 4 với các tính năng hình ảnh tích hợp, thiết bị nhận tương thích và trình phát đa phương tiện, đồng thời hỗ trợ phần mềm Hiển thị Không dây Intel® và trình điều khiển đồ họa. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

2

Không máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Các tính năng bảo mật mạng của Hiển thị không dây Intel® Pro yêu cầu một hệ thống có bộ xử lý Intel® với công nghệ Intel® vPro™, phát lại 1080p và Blu-ray* hay nội dung được bảo vệ khác, một Bộ điều hợp Intel® WiDi tương thích và trình phát đa phương tiện, và cài đặt phần mềm Intel WiDi và trình điều khiển đồ họa có hỗ trợ. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

3

Hiển thị không dây Intel® yêu cầu có bộ chuyển đổi tương thích và TV. Chỉ có thể phát nội dung 2160p (UHD), 1440p (QHD), 1080p (FHD) và Blu-Ray* hoặc nội dung được bảo vệ khác trên các hệ thống trang bị bộ xử lý Intel® chọn lọc có hỗ trợ các tính năng hình ảnh tích hợp sẵn, bộ chuyển đổi và bộ phát đa phương tiện tương thích, cũng như có cài đặt phần mềm Intel® WiDi hỗ trợ và trình điều khiển đồ họa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

4

Intel® và Intel® Unite™ là các thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.