Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Đa nhiệm với Công nghệ siêu phân luồng Intel®

Công nghệ siêu phân luồng Intel® cho phép các bộ xử lý Intel® Core™ thực hiện được đồng thời nhiều tác vụ.