Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Kết nối không dây với TV

Intel® WiDi cho phép bạn kết nối không dây với TV từ thiết bị di động của mình, biến màn hình nhỏ của bạn thành một trải nghiệm lớn lao, có thể chia sẻ.1

Chuyển phát liền mạch đa phương tiện từ thiết bị cá nhân sang độ nét cao của TV với công nghệ phát trực tiếp được thiết kế để cho phép bạn chia sẻ không dây bất cứ thứ gì mình muốn.

Tại sao là Intel® WiDi

Công nghệ Intel® WiDi cung cấp đầy đủ các tính năng dẫn đầu lĩnh vực, mang đến trải nghiệm chia sẻ màn hình vượt trội.

Bắt đầu

Cần trợ giúp?


Chuẩn bị và sử dụng Intel® WiDi.

Phần tải xuống và trình điều khiển

Hỗ trợ Intel® WiDi