Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Hình ảnh tuyệt đẹp

Cuộc sống đầy ắp những màu sắc sinh động, phong phú, đường nét uốn lượn, chi tiết phức tạp. Đó chính là những gì bạn muốn được nhìn thấy khi xem video, trích đoạn nội dung, hay phim HD trên máy tính của mình. Hình ảnh gần như đời thật—và với Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD),1 nó sẽ đúng như những gì bạn thấy.

Công nghệ Intel® Clear Video HD hỗ trợ:

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® Clear Video HD không được hỗ trợ trên tất cả PC và có thể cần phần mềm được tối ưu hóa. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Tìm hiểu thêm tại http://www.intel.com/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.